woensdag 31 maart 2021

Tridens onderzoekers vangen reusachtige krab bij hydrografische meting - Tridens researchers catch giant crab during hydrographic measurement

Bij een hydrografische meting van het zoutgehalte en de temperatuur, werden bemanning en onderzoekers vandaag verrast door een enorme krab die aan hun meetapparatuur hing. Het dier hing aan een zogenaamde CTD die men tot 1000m laat zakken. Deze CTD meet continue de temperatuur en zoutgehalte, waardoor men een opname krijgt van elke dieptelaag. De CTD is niet een apparaat om dieren te vangen en het is danook zeer uitzonderlijke dat er een levend organisme boven water wordt gehaald. Overigens viel de krab weer terug in het water voordat hij aan boord gehaald kon worden. Gelukkig was bemanningslid en amateurfotograaf Albert de Boer er snel bij en kon nog een foto maken, voordat hij weer in de diepte verdween. De overige bemanningsleden schrokken erg van het incident, maar kunnen er nu wel om lachen.

In a hydrographic measurement of salinity and temperature, crew and researchers were surprised today by a huge crab hanging from their measuring equipment. The animal hung on a so-called CTD that was lowered to 1000m. This CTD continuously measures the temperature and salinity, so that a recording of each depth layer is obtained. The CTD is not a device for catching animals and it is therefore very exceptional that a living organism is brought to the surface. Incidentally, the crab fell back into the water before it could be taken on board. Fortunately, crew member and amateur fotographer Albert de Boer was quick and was able to take a picture before it disappeared into the depths again. The other crew members were very shocked by the incident, but can now laugh about it.
Het gaat om een reuzen dragerkrab (Paromola cuvieri). Het is echt een heel bijzondere waarneming! Deze soort leeft op de bodem. Het feit dat hij aan de CTD is blijven hangen, wijst erop dat deze gevoelige en dure apparatuur dicht bij de bodem is geweest en dat is beslist niet de bedoeling. We zullen onze protokollen moeten herzien.

De gebeurtenis is door gezagsvoerder Kinne Reichgeld per sateliettelefoon gerapporteerd aan de eigenaar van het schip, de Rijksrederij. Deze heeft laten weten dat de bemanning over deze gebeurtenis een incident rapportage moet maken. In afwachting van de rapportage mogen aan boord van de Tridens geen CTD-opnames meer gemaakt worden.

1 april !!!

It is a giant carrier crab (Paromola cuvieri). It is really a very special observation! This species lives on the bottom. The fact that he has stuck to the CTD indicates that this sensitive and expensive equipment has been close to the bottom and that is definitely not the intention. We will have to revise our protocols.

Captain Kinne Reichgeld reported the event by satellite telephone to the owner of the ship, the Rijksrederij. The shipowner has indicated that the crew must make an incident report about this event. Pending the report, the crew is not allowed to take any CTD recordings on board the Tridens.

April's fool !!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten