woensdag 31 maart 2021

Akoestische zigzag-laag: macroplankton of lichtend sprotje? - Scattering layer: macro plankton or pearlside?

In de vroege ochtend van dinsdag 30 maart, worstelt de Tridens zichzelf westwaards tegen de wind met een snelheid van ongeveer 4 knopen. In de vroege ochtend passeren we de rand van het continentale plat en zien vrij veel blauwe wijting. Vanwege de wind, besluiten we om hier niet op te vissen. Overdag vorderen we langszaam. In de middag gaat de wind liggen. Om 14:27 doen we een trek met het miknet op de akoestische laag op ongeveer 140m, die we "zigzag-laag" zijn gaan noemen. De bescheiden vangst bestaat uit amphipoden, pteropoden en noordelijke krill (Meganyctiphanes norwegica).

In the early morning of Tuesday March 30, Tridens struggles westward against the wind at a speed of about 4 knots. In the early morning we pass the edge of the continental shelf and see quite a lot of blue whiting. Due to the wind, we decide not to fish here. During the day we progress slowly. In the afternoon the wind dies down. At 2:27 pm we carrry out a haul with the Mik net on the acoustic layer at about 140m, which we have come to call "zigzag layer". The modest catch consists of amphipods, pteropods and northern krill (Meganyctiphanes norwegica).

Trek 10 en Miknet trek 5, 30 maart 2021, 55.50N-11.37W op de "zigzag-laag" op ongeveer 140m. De trawlvangst bestaat uit grote hoeveelheden lichtend sprotje (Maurolicus muelleri) die tussen de mazen zit en op het dek valt bij het halen. - Haul 10 and Miknet tow 5, March 30, 2021, 55.50N-11.37W on the "zigzag layer" at about 140m. The trawl catch consists of large quantities of pearlside (Maurolicus muelleri) that is caught between the meshes and falls on the deck during hauling.

Omdat we twijfelen of het weinige aangetroffen macroplankton in Miknet-monster, verantwoordelijk is voor de redelijk sterke echo's in de zigzag-laag, besluiten om ook nog eens met de pelagische trawl door de laag heen te vissen. Tijdens de trek zien we veel schooltjes het net in gaan. Bij het halen zien we hiervan vrijwel niets terug in de kuil. De zeer geringe vangst bestaat uit visjes van enkele centimeters. Bij het vissen is het overgrote deel door de grote mazen van het voornet ontsnapt.

Because we doubt whether the little macroplankton found in the Miknet sample is responsible for the fairly strong echoes in the zigzag layer, we decide to also fish through the layer with the pelagic trawl. During the haul we see many schools entering the net. When hauling, we see almost nothing of this in the codend. The very small catch consists of fish of a few centimeters. When fishing, the majority of them escaped through the large mesh of the front net.

Op het scherm van de netsonar is te zien hoe het ene schooltje na het andere het net in gaan. - On the screen of the net sonar you can see how one school after another enter the net.Thomas Smith en Tom staan klaar op het achterdek om zoveel mogelijk van de vangst te verzamelen. - Thomas Smith and Tom are ready on the aft deck to collect as much of the catch as possible.

De vangst wordt met watertrekkers en een schep bij elkaar geschraapt. - The catch is scraped together with water extractors and a shovel.


De lichtende sprotjes blijven hangen in de kleine mazen van het achternet. - The pearlsides get stuck in the small meshes of the rear net. 

De visjes worden zo goed mogelijk uit de mazen geschut. - The little fish are removed from the meshes as best as possible.


De vangst bestaat vooral uit zwaar beschadigde lichtende sprotjes. - The catch consists mainly of heavily damaged pearlsides.Thomas Smith zoekt de vangst uit. - Thomas Smith is sorting the catch.

Lichtende sprotjes (Maurolicus muelleri) - Pearlsides (Maurolicus muelleri).
Een sorteerbakje met het vleugelslakje Cymbulia. - A sorting tray with the Pteropod Cymbulia.

1. pijlworm (Chaetagnata), 2. twee jonge barracudina's (Paralepididae), 3. ????? (larve van een salp?), 4. pijlworm (Chaetagnata), 5. Lichtend sprotje (Maurolicus muelleri). - 1. arrow worm (Chaetagnata), 2. two juvenile barracudinas (Paralepididae), 3. ????? (larva of a salp?), 4. arrow worm (Chaetagnata), 5. pearlside (Maurolicus muelleri).


Dit zijn geen kwallen, maar Salpen (Thaliasea). Dit zijn manteldieren, net als zakpijpen (Ascidiacea). - 
These are not jellyfish, but Salps (Thaliasea). These are tunicates, just like sea squirts (Ascidiacea).

Is dit de larve van een salp? - Is this the larva of a salp?
Een parasitaire amphipode Phronima sedentaria. Het vrouwtje van deze soort holt de salp uit en legt haar eitjes er in. Net een "Alien".- A parasitic amphipod Phronima sedentaria. The female of this species hollows out the salp and lays her eggs in it. Like an Alien. Geen opmerkingen:

Een reactie posten