maandag 22 maart 2021

Leptocephalus

Na de trek trek 5 op zondagavond 21 maart, varen we 'snachts verder naar het westen. Om 2:24 UTC op 52.47N-16.00W draaien we naar noord naar het volgende transect. Om 5:11 UTC beginnen we op 53.15N-16.00W aan het volgende transect in oostelijke richting. Om 7:33 UTC vissen we op losse scholen (trek 6). De vangst is 800kg blauwe wijting. 

After haul 5 on Sunday evening March 21, we will sail further west at night. At 2:24 UTC at 52.47N-16.00W we turn north to the next transect. At 5:11 UTC we start the next transect eastwards at 53.15N-16.00W. At 7:33 UTC we fish for separate schools (haul 6). The catch is 800kg of blue whiting.

Trek 6, 22 maart 2021, 53.15N-15:22W, 800kg blauwe wijting. - Haul 6, 22 March 2021, 53.15N-15:22W, 800kg blue whiting.

Na trek 6, vissen we op de akoestische laag die hier op ruim 200m zichtbaar is op het echogram. De vorige trek met het Miknet leverde een monster op met veel kreeftachtigen, vooral amphipoden. Dat hadden we dit keer ook verwacht. Tot onze stomme verbazing zitten er helemaal geen kreeftachtigen in de vangst. Wel veel exemplaren van een soort vleugelslak, Clio recurva en ook Siphonophorae en Pyrosomida. De exemplaren van deze twee groepen zijn doorzichtig en zijn nauwelijks zichtbaar in het monster. De meest bijzondere soort in het monster is een Leptocephalus-larve, ofwel een larve van een aalchtige. We vermoeden dat het om een congeraal (Conger conger) gaat. Deze soort paait in de diepe delen van de Middellandse zee en de Atlantische oceaan. Net als bij de Europese aal - die ergens in de Sargassozee paait - zijn de locaties niet precies bekend en niemand heeft ooit waargenomen dat ze paaien. De vraag is dus waar deze Leptocephalus-larve vandaan komt.
After haul 6, we fish for the scattering layer that is visible on the echogram at over 200m. The previous haul with the Mik net yielded a monster with many crustaceans, especially amphipods. We expected that this time too. To our utter surprise, there are no crustaceans in the catch at all. Instead many specimens of a type of pteropod, Clio recurva and also Siphonophorae and Pyrosomida. The specimens of these two groups are transparent and barely visible in the sample. The most special species in the sample is a Leptocephalus larva, or an eel larva. We suspect that it is a congereel (Conger conger). This species spawns in the deep parts of the Mediterranean and the Atlantic Ocean. As with the European eel - which spawns somewhere in the Sargasso Sea - the locations are not exactly known and no one has ever observed them spawning. So the question is where this Leptocephalus larva comes from.

Zicht vanaf de brug, op het achterdek, waar de bemanning het Miknet in gereedheid brengt. – View from the bridge on the rear deck where the crew prepares the Mik net.


Miknet trek 1, met behulp van de dieptemetingen van de Aquadob heeft Serdar het traject gereconstrueerd van het Miknet tijdens het vissen door de akoestische laag. - Mik net tow 1, using the depth measurements of the Aquadob, Serdar has reconstructed the trajectory of the Mik net while fishing through the scattering layer.


Na een trek van 20 minuten wordt het miknet wordt gehaald. - After a tow of 20 minutes the mik net is being hauled.


Het Mik net aan boord gehezen. - The Mik net is hoisted on board.Het planktonmonster bevat veel siphonophoren en pyrosomiden. Deze zijn doorzichtig en nauwelijks zichtbaar in het monster. De vleugelslakjes (Clio recurva) en een larve van een congeraal zijn wel goed te zien. - The plankton sample contains many siphonophores and pyrosomides. These are transparent and barely visible in the sample. The pteropods (Clio recurva) and a conger eel larva are clearly visible.


De leptocephalus larve is naar schatting 12 cm lang. - The leptocephalus larva is estimated to be 12 cm long.


De vorm van de leptocephalus larve duidt erop dat het een congeraal (Conger conger) is. - The shape of the leptocephalus larva indicates that the species is a congereel (Conger conger).


Meer oostwards op het 53.15N transect, wederom aan de westkant van Porcupine Bank, zien we grote concentraties blauwe wijting. Er zijn hier ook vissersschepen, onder andere de Kings Bay, een Noors schip dat ook voor onderzoek wordt gebruikt. We zetten het net voor trek 7 en vangen 1000kg blauwe wijting.
More eastwards on the 53.15N transect, again on the west side of Porcupine Bank, we see large concentrations of blue whiting. There are also fishing vessels here, including Kings Bay, a Norwegian vessel that is also used for research. We shoot the net for haul 7 and catch 1000kg of blue whiting.

Trek 7, 22 Maart 2021, 53.15N-14.34W, 1000kg blauwe wijting. - Haul 7, 22 March 2021, 53.15N-14.34W, 1000kg blue whiting.


Bram maakt een foto van de Kings Bay. - Bram takes a picture of the Kings Bay.


Bram, de schrijver van deze blog, aan het work. - Bram, the writer of the blog, at work.


In de akoestische ruimte, "The situation room". Met de klok mee: Serdar Sakinan, Bram Couperus, Thomas Pasterkamp en Dirk Burggraaf. - In the acoustic room, "The situation room". Clockwise: Serdar Sakinan, Bram Couperus, Thomas Pasterkamp and Dirk Burggraaf.


Bemanningleden en onderzoekers in de hydrografische ruimte tijdens een CTD-opname. - Crew members and researchers in the hydrographic room during a CTD downcast.
3 opmerkingen:

  1. Ik vroeg me altijd af op welke diepte we die vleugelslakken vingen, dacht hoger in de waterkolom, maar dit lijkt erop te duiden dat die dus dieper zitten

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Alles is relatief. Bij een diepte van 3000m is 130m behoorlijk aan het oppervlak. Groet, Bram Couperus

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Mooie blog Bram, complimenten en groeten aan Dirk! Ineke

    BeantwoordenVerwijderen