woensdag 24 maart 2021

Slecht weer en opnieuw Leptocephalus larven - Bad weather and again Leptocephalus larvae

In de nacht van maandag 22 op dinsdag 23 maart, verslechtert het weer. We worden gedwongen om langzamer te varen (5 in plaats van 10 knopen) om te voorkomen dat er te veel storing is op het echogram. We varen richting het oosten en de wind komt uit het zuidwesten. Met de wind schuin van achteren valt het nog mee met de storing. Om 23:12 UTC draaien we op 53.14.80N-13.30.70W naar noord en om 2:07 UTC draaien we op 53.44.03N-13.31.17W naar het westen het nieuwe transect op. Vanaf dat moment gaat het schip stampen op de golven en neemt de storing op het echogram dramatisch toe. Bij het verlaten van Porcupine Bank aan de westkant zien we veel blauwe wijting, maar we besluiten niet te vissen vanwege de wind die op dat moment ongeveer 8 beaufort is.

Overdag op dinsdag 23 maart blijven we langzaam naar het westen varen. We zien af en toe een kleine school, maar dat is niet genoeg om het net voor uit te zetten. Dat is niet zo erg, want het waait nog steeds hard.

In the night of Monday March 22 to Tuesday March 23, the weather deteriorates. We are forced to slow down (5 instead of 10 knots) to avoid too much interference on the echogram. We are sailing towards the east and the wind is from the southwest. With the wind at an angle from behind, it is not too bad with the disturbance. At 23:12 UTC we turn north at 53.14.80N-13.30.70W and at 2:07 UTC we turn west on the new transect at 53.44.03N-13.31.17W. From that moment on, the ship starts pitching on the waves and the disturbance on the echogram increases dramatically. Leaving Porcupine Bank on the west side, we see a lot of blue whiting, but we decide not to fish because of the wind that is about 8 Beaufort at the time.

During the day on Tuesday, March 23, we slowly keep sailing west. We observe a small school now and then, but that is not enough to fish upon. That is not so bad, because it is still windy.

Op 23 Maart 2021 waait het stevig. - On 23 March 2021 there is a strong breeze.

We varen erg langzaam tegen de wind in naar het westen. Om te voorkomen dat we later in tijdnood raken, laten we de laatste 20 mijl van het transect schieten en draaien naar NNO om 14:53 op 53.44N-15.27W op het volgende transect. Op dit NNO transect halen wel weer 10 knopen zonder storing op het echogram. Om 21:32 UTC op 54.40N-15.05W draaien we naar SSO. Dit is weer een langzaam en moeizaam transect met veel storing op het echogram. Omdat we geen blauwe wijting waarnemen, maakt dit gelukkig niets uit voor de kwaliteit van de verzamelde gegevens. Woensdag 24 maart om 4:49 UTC op 53.19N-14.44W draaien we weer NNE, waardoor we de wind weer van achteren hebben. Om 12:00, na het CTD-station op 54.48N-14.22W draaien we naar het oosten. We zien de hele dag geen blauwe wijting.
Het weer is wel enigszins opgeknapt en we besluiten om een trek te doen met het Miknet in de akoestische laag op 130m om 14.31 UTC op 54.49N-13.41W. De vangst is gevarieerd. Er zitten ook twee Leptacephalus larven van aal (Anguilla anguilla) in.

We sail very slowly against the wind to the west. To avoid running out of time later, we skip the last 20 miles of the transect and turn to NNE at 14:53 at 53.44N-15.27W on the next transect. On this NNO transect we are able to sail again 10 knots without interference on the echogram. At 21:32 UTC at 54.40N-15.05W we turn to SSO. This is another slow and difficult transect with a lot of interference on the echogram. Fortunately, since we do not observe blue whiting, this makes no difference to the quality of the data collected. Wednesday, March 24 at 4:49 UTC at 53.19N-14.44W we turn NNE again, giving us the wind from behind. At 12:00, after the CTD station at 54.48N-14.22W, we turn east. We don't see blue whiting all day long.
The weather has improved somewhat and we decide to do a haul with the Miknet in the acoustic layer at 130m at 14.31 UTC, 54.49N-13.41W. The catch is varied. It also contains two Leptacephalus larvae of eel (Anguilla anguilla).

Miknet trek 3, 24 maart 2021, is gericht op de akoestische laag op ongeveer 130m. - Mik net haul 3, 24 March 2021, is directed towards the scattering layer at approximately 130m.
In het Miknet-monster zitten onder meer Leptocephalus larven (aal-larven), lichtende sprotjes (Maurolicus muelleri), amphipoden en jonge inktvisjes. - In the sample of the mik net are Leptocephalus larvae (eel larvae), pearlside (Maurolicus muelleri), amphipods and young squid.


Clio recurva is een soort slak met een spitse, afgeplatte, schelp. Deze soort kan goed zwemmen. De voet is omgevormd to twee vleugels, waarmee hij als een vlinder door het water beweegt. - The wavy clio (Clio recurva) is a snail species with a pointed and flattened shell. This species is a good swimmer. The mantle has been transformed into two wings, with which it moves through the water like a butterfly.

Een jonge pijlinktvis en een amphipode. - A young squid and an amphipod.


De bemanning kijkt naar de voetbalwedstrijd Turkije - Nederland. Deze foto is genomen op het moment dat de stand nog 0-0 is (eindstand: 4-2 voor Turkije). Serdar (2de van links) komt uit Turkije en bevindt zich in de hol van de leeuw. -  The crew is watching the football game Turkey-Netherlands. This picture is taken when it was still 0-0 (final score 4-2 for Turkey). Serdar (2nd from the left) is from Turkey and finds himself in the lion's den.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten