maandag 22 maart 2021

Op Porcupine Bank - On Porcupine Bank

Zaterdagavond 20 maart om 22:36 UTC bij het kruizen van de westelijke rand van Porcupine Bank hebben we het net uitgezet op concentraties blauwe wijting voor trek 3. De vangst bestond uit blauwe wijting en was verder erg vergelijkbaar met de vorige trek. Opvallend waren de echo's aan het oppervlak die op vooral sterk tekenen op de echogrammen van de 38 en 70 kHz en geheel afwezig zijn op die van de 18 kHz. We vermoeden dat deze echo's worden veroorzaakt door kleine gasbelletjes die blijven hangen in de slijmlaag van phytoplankton.

Saturday evening March 20 at 22:36 UTC at the crossing of the western edge of Porcupine Bank we shot the net for concentrations of blue whiting for migration 3. The catch was blue whiting and was otherwise very similar to the previous migration. Remarkable were the echoes on the surface, which are especially strong on the echograms of 38 and 70 kHz and are completely absent on those of 18 kHz. We suspect that these echoes are caused by small gas bubbles that remain in the phytoplankton mucus layer.

Trek 3, 20 maart 2021, 52.18N-14.48W, 3500kg blauwe wijting. - Haul 3, 20 maart 2021, 52.18N-14.48W, 3500kg blue whiting.
Na trek 3 zijn we verder naar het oosten gevaren. We zijn om 7:07 UTC op 52.18N-13.30W naar het noorden gedraaid de Bank op en om 9:47 begonnen aan het volgende transect op 52.46N-13.30W in westelijke richting. Op de Bank – op deze plek is de diepte 220m – zetten we om 10:42 UTC het net uit voor trek 4 op scholen op en boven de bodem. De vangst bestaat uit blauwe wijting. De meeste exemplaren zijn ongeveer 17-18 cm.
After trek 3 we sailed further east. We turned north on the Bank at 7:07 UTC at 52.18N-13.30W and started the next westbound transect at 52.46N-13.30W at 9:47. On the Bank - at this spot the depth is 220m - we shot the net at 10:42 UTC for haul 4 on schools on and above the bottom. The catch consists of blue whiting. Most specimens are about 17-18 cm.

Trek 4, 21 maart 2021, 3300kg blauwe wijting. – Haul 4, 21 March 2021, 3300kg blue whiting.


De bemanning in actie bij het uitzetten van het net. – The crew in action during shooting of the net.


Nog een actiefoto. – Another action photo.


Frank van Rossum en Arnout Scheepmaker bevestigen de netsonar aan de bovenpees van het trawlnet. - Frank van Rossum and Arnout Scheepmaker attach the trawl sonar to the upper rope.


Jack KraakHuig van Beelen bekijkt de vangst van trek 4 in de last. – Huig van Beelen inspects the catch of haul 4 in the hold.


Thomas Pasterkamp verzamelt de blauwe wijtingen voor de bepaling van lengte, gewicht, geslacht, rijpheid en leeftijd. In de achtergrond zijn Thomas Smith en Tom bezig met het meten van de overige soorten in de vangst. - Thomas Pasterkamp collects the blue whitings fort he determination of length, weight, gender, maturity and age. In the background, Thomas Smith and Tom take length measurements of the other species in the catch.

Enkele jonge heken (Merluccius merluccius) en Evervissen (Capros aper). – Some young hakes (Merluccius merluccius) and boarfish (Capros aper).


Net als de overige exemplaren in de vangst van trek 4, is deze evervis opvallend groot (ca. 16cm). – This boarfish is remarkably large, just like the other specimens in the catch (appr. 16cm).


Horse makreel (Trachurus trachurus). - Horse mackerel or scad (Trachurus trachurus).

We zetten opnieuw uit bij het verlaten van de Bank aan de westkant om 17:23 UTC. Hier is de lengte van de blauwe wijting groter dan midden op de Bank.
We shoot the net again exiting the Bank on the west side at 17:23 UTC. Here the length of the blue whiting is greater than on middle of the bench.


Trek 5, 21 maart 2021, 2000kg blauwe wijting. - Haul 5, 21 March 2021, 2000kg blue whiting.

Huig de Vreugd

Het stuurboord visbord zakt in het water bij het uitzetten van het net. - The starboard trawl door is lowered into the water when shooting the trawl net.

De bemanning opent de kuil en de vangst van trek 5 valt naar beneden in de last. - The crew opens the codend and the catch of haul 5 falls down into the hold.


Blauwe wijting in de last. - Blue whiting in the hold.


In de vangst bevinden zich ook twee blauwkeeltjes (Helicolenus dactylopterus). - Apart from blue whitng there are two specimens of blackbelly rosefish (Helicolenus dactylopterus) in the catch.

Het blauwkeeltje dankt zijn naam aan de blauwzwarte binnenkant van de bek. - The inside of the beak of the blackbelly rosefish is blackish blue.


3 opmerkingen:

  1. In de eerste echogram, welke vertekeningen precies geeft de slijmlaag weer? Neem aan dat de blauwe vlek rechts een schol bw is.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Hallo Jelle, sorry voor de onduidelijkheid. Alles wat blauw is op het echogram is vrijwel niets, misschien wat plankton. Het geelrode geteken rechtsboven aan het oppervlak is volgens ons fytoplankton. De geelrode zigzaglaag rechts op het echogram, beginnen in open water en daarna op de bodem, is blauwe wijting.

    BeantwoordenVerwijderen