zaterdag 31 maart 2018

Uitzonderlijke waarneming op het echogram! - exceptional recording on the echogram!


Analyse van de echo’s die we in gistermiddag in de Rockall Trough hebben geregistreerd, levert een ronduit spectaculaire waarneming van een uitzonderlijk groot organisme, vermoedelijk een reuzen pijlinktvis (Lirpa loofus). Een dergelijke waarneming was enkele jaren geleden nog onmogelijk, maar met het nieuw aangeschafte breedband echolood, de Simrad EK80, is dat nu dus wel mogelijk. De waarneming is ook bijzonder omdat reuzeninktvissen normaal gesproken dieper voorkomen dan 600m.
Analysis of the echo’s that we recorded yesterday afternoon in the Rockall Trough, has resulted in a spectacular observation of an exceptional large organism, most likely giant squid (Lirpa loofus). This kind of observation would not have been possible a few years ago, but the investment in the new scientific broadband echosounder (the Simrad EK80), pays off. This observation is also special because giant squids normally do not live as shallow as 600m.


Echogram met een reuzeninktvis vlak onder de blauwe wijting laag - Echogram with the giant squid close beneath the layer of blue whiting.

Detail opname van deze uitzonderlijke waarneming. Mogelijk jaagt het dier op de blauwe wijting. De laag is juist op die plek wat dunner: alsof de blauwe wijting ontwijkend gedrag vertoont! - Detail recording of this extra ordinary record. Possibly the animal feeds on the blue whiting. Note that the layer is thinner just above: like the fish is avoiding it.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten