vrijdag 30 maart 2018

Leeftijdsaflezing blauwe wijting - Aging of blue whiting

Op donderdag 29 maart zien we alleen verspreidde scholen blauwe wijting. Als je hierop zou vissen, zou dit te veel tijd kosten. In de ochtend maken we het 56.04N-transect in oostelijke richting af. om 13:00 UTC draaien we naar het noorden richting het volgende transect (start 56.44N-9.00W) waar we om 16:30 arriveren en naar het westen draaien.

On thursday 29 March we see only scattered schools of blue whiting. Shooting the net for this would take too much time. In the morning we finish the 56.04N-transect in eastern direction. At 13:00 UTC we turn north towards the next transect (start 56.44N-9.00W). We arrive there at 16:30 UTC and turn west.

Verspreide scholen op 30 maart, 57.24N-11.24W - Scattered schools on 30 March, 57.24N-11.24W.
Ook als er niet gevist wordt, wordt er gewerkt. Thomas leest tijdens de reis de otolieten af van de blauwe wijting voor de leeftijdsbepaling. Otolieten zijn gehoorsteentjes. Ze hebben groeiringen, net als de ringen van boom. Elk jaar ontstaat een nieuwe ring: door het aantal ringen te tellen, kun je de leeftijd aflezen. Je zou verwachten dat grote vis ouder is dan kleinere vis, maar dat is zeker niet altijd het geval.

During periods without fishing, work goes on. Thomas reads the otoliths of the blue whiting for the age determination. Otoliths have growth rings, comparable to the growth rings of trees. Each year a new ring is added: by counting the rings one can read the age of the fish. One would expect that bigger fish is always older than smaller fish, but this is certainly not always true.

Twee ototlieten (gehoorsteentjes) van twee verschillende blauwe wijtingen die even lang zijn. Het geboortejaar van nummer 1 is 2014 (4 jaar; 27.4cm, 94g, m=mannetje, 4=uitgepaaid); het geboortejaar van nummer 2 is 2015 (3 jaar, 27.4cm, 104g, m=mannetje, 4=uitgepaaid) - Two otoliths from two different blue whitings of the same size. The birth year of number 1 is 2014 (4 year; 27.4cm, 94g, m=male, 4=spent); the birth year of number 2 is 2015 (3 year, 27.6cm, 104g, m=male, 4=spent).


Geen opmerkingen:

Een reactie posten