donderdag 22 maart 2018

Start van de blauwe wijting survey - editie 2018! / Start of the blue whiting survey - edition 2018!

Sinds gisterochtend (dinsdag 20 maart) is de blauwe wijting survey begonnen. Tijdens de voorgaande week hebben we de apparatuur gecalibreerd in Bantry Bay, Ierland. In eerste instantie hadden we gehoopt om de calibratie uit te voeren bij St. Michaels Mount bij Land's End net als vorig jaar, maar de weersomstandigheden lieten dit niet toe. Ook in de beschutting van Bear Island in Bantry Bay lukte dit niet, omdat het anker niet hield vanwege de wind. Uiteindelijk waren we gedwongen om diep de baai in te varen. De calibratie zelf verliep daarna zonder grote problemen.
Since yesterday morning (Tuesday 20 March) the blue whiting survey started. Last week we calibrated the acoustic equipment in Bantry Bay, Ireland. Initially we had hoped to calibrate at St. Michaels Mount near Land's End like we did last year, but the weather conditions did not allow this. Even in the shelter of Bear Island the anchor did not hold because of the hard wind. In the end we were forced to sail deep into the bay. The calibration itself was carried out without major problems.

De zuidelijke wind is zo sterk dat het anker niet houdt in Bearhaven (in de ingang van Bantry Bay) - The southern wind is too strong for the anchor to get hold, even in the shelter of Bearhaven (at the entrance of Bantry Bay).

Na een verblijf van een lang weekend in Cork van 16 tot 19 maart, vertrok de Tridens om 15:00 UTC uit Cork. Onderweg naar het startpunt van de survey (51.14N – 13.00W) hebben we een test trek gedaan vlak voor de Ierse kust: geen vangst, afgezien van wat sprotjes die in de mazen waren gestoken. De survey is van start gegaan op dinsdag 20 maart om 7:00 UTC. Op het eerste transect zagen we geen blauwe wijting op het echogram. Op het 52.06N transect zagen we wel blauwe wijting. We hebben inmiddels twee trekken gedaan van elk ruim 3 ton blauwe wijting.


After a long weekend in Cork from 16 to 19 March, Tridens left at 15:00 UTC from the port of Cork. On the way to the starting point of the survey (51.14N – 13.00W) we carried out a test haul close to the coast: there was no catch except for some sprat sticking in the meshes. The actual survey started on Tuesday 20 March at 7:00 UTC. On the first transect we did not see any recordings of blue whiting on the echogram. On the 52.06N transect we did encounter blue whiting. By now we have conducted two hauls of more than 3 tons of blue whiting each.

De kaart toont de geplande transecten en de voortgang van de deelnemende schepen aan de blauwe wijting survey op 21 Maart. This map shows the planned transects and the progress of the different vessels that take part in the blue whiting survey on 21 March.

De parade in Cork op St. Patrick's day, 17 maart 2018 in Cork. Tijdens de parade werd onder meer gevierd dat vrouwen 100 jaar geleden kiesrecht kregen in Ierland. The parade on St. Patrick's day, 17 March 2018 in Cork. In the parade, amongst others, it was celebrated that 100 years ago women got the right to vote in Ireand.

Dirk van Rijn, stuurman van de Tridens op de brugvleugel bij het vertrek van de het schip uit Cork op 19 Maart. Het bootje pikt de loods op vlak voordat we de baai verlaten. In de achtergrond ligt Coph, het plaatsje waar de Titanic vertrok op haar rampzalige reis. Dirk van Rijn, mate of Tridens is standing on the wing of the bridge at departure from Cork on 19 March. The small boot is picking up the pilot just before we sail out of the shelter of the bay. In the background is Coph, the town where the Titanic left on its fatal journey.


Echogram van trek 1 om 6:37 UTC 21 maart op 52.06N – 14.25W met een dichte laag blauwe wijting, vlak boven de bodem. De vangst was 3200 kg blauwe wijting (19-28cm). Echogram of haul 1 at 6:37 21 March at 52.06N – 14.25W showing a dense layer of blue whiting close above the bottom. The catch was 3200 kg blue whiting (19-28 cm).
De eerste blauwe wijting van deze reis! The first blue whiting of this trip.
Trek 1 - in the vangst bevinden zich ook enkele andere soorten dan blauwe wijting. Haul 1 - in the catch are some other species than blue whiting. 
Trek 2, 21 maart 2018,  52.06N-13.10W, 3250 kg blauwe wijting (23-39cm) - Haul 2, 21 March 2018, 52.06N-13.10W, 3250 kg blue whiting (23-39cm).
Arnoud Scheepsmaker poseert met een zeeduivel (Lophius piscatorius; 101cm,14.2kg) uit trek 3 - Arnaud Scheepmaker poses with a monkfish (Lophius piscatorius; 101cm, 14.2kg) from haul 3.Geen opmerkingen:

Een reactie posten