zaterdag 24 maart 2018

Zigzaggen - ZigZagging

Het is 18:00 UTC, we bevinden ons op 54.13N-13.59W. We zijn begonnen aan de zigzag transecten langs de noordrand van Porcupine Bank. Vanmiddag troffen we grote hoeveelheden blauwe wijting op 54.04N-14.10W op ongeveer 500m diepte. Op deze laag werd het net uitgezet. Dit leverde vangst op van ongeveer vier ton (23-34 cm).
It is 18:00 UTC, we are at 54.13N-13.59W. We have started to sail the zigzag transcts along the northern border of Porcupine Bank. This afternoon we encountered large quantities of blue whiting at 54.04N-14.10W at approximately 500m depth. We shot the net on this layer. This resulted in a catch of approximately four tons in the size range of 23-34cm.

Positie van de tridens op 24 maart om 18:00 UTC - Postion of Tridens on 24 March at 18:00 UTC


Trek 4, 24 maart 2018, 54.04N-14.10W, 4000kg blauwe wijting - Haul 4, 24 March 2018, 54.04N-14.10W, 4000kg blue whiting


Geen opmerkingen:

Een reactie posten