zaterdag 31 maart 2018

Haringhaai, springlevend! - Porbeagle, alive and kicking!

Naarmate we op de 57.24N-raai dichter bij de rand van het continentale plat komen, zien we meer blauwe wijting: de afzonderlijke scholen lopen in elkaar over en het wordt een laag. Gisteren - Goede vrijdag 30 maart - hebben we om 16:30 UTC gevist.
As we are getting closer to the edge of the continetal shelf on the 57.24N transect, we see more blue whiting: the scattered schools become a layer. Yesterday - Good Friday 30 March - we fished at 16:30 UTC.
Trek 10, 30 maart, 57.24N-9.46W, 750kg blauwe wijting - Haul 10, 30 March, 57.24N-9.46W, 750kg blue whiting.

Er zit een haringhaai van 209cm in de vangst van trek 10. Hij - het is een mannetje - wordt door 4 bemanningsleden horizontaal opgetild en springlevend overboord gezet - There is a porbeagle of 209cm in the catch of haul 10. He - it's a male - is carried horizontally 4 crew members and put overboard alive and kicking. 
Hoewel het doel van deze onderzoeksreis blauwe wijting is, proberen we bij de analyse van de echogrammen ook iets te zeggen over de andere echo's, zoals zooplankton. Voor dit doel verzamelen we dit jaar ook zooplankton met een zogenaamd WP2-net. Door de vangst van het planktonnet te vergelijken met de het echogram hopen we in de toekomst ook iets te kunnen zeggen over het voorkomen van zooplankton aan de hand van akoestische gegevens.
Although the main goals of the research trip blue whitings is, we are trying to interpret the other echo's as well, for example zooplankton. For this we collect this year samples of zooplankton with a so-called WP2-net. By comparing the catch of zooplankton with the echogram, we hope in the future to be able to say something on the density of zooplankton on the basis of acoustics.

Het WP2 net, voor de bemonstering van zooplankton, komt boven water - The WP2, for the sampling of zooplankton is hauled out of the water.

Voortgang van de internationale survey op Goede vrijdag 30 maart - Progress of the international survey on Good Friday 30 March.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten