zondag 1 april 2018

Bijl - Hatchet

In de ochtend van 31 maart draaien we naar het westen op het volgende transect op 58.43N-7.42W. We doen een trek langs de rand van het continentale plat.
In the morning of 31 March we turn to the west on the next transect at 58.43N-7.42W. We fish along the edge of the continental shelf.

Jan Bakker achter de winch bediening tijdens trek 11 - Jan Bakker is operating the winches during haul 11.Tijdens het halen komen Jan van Genten bij de kuil om te kijken of ze een visje kunnen meepikken.
During hauling Gannets come to look at the codend for a fish or two.

Trek 11, 31 maart 2018, 58.43N-8.18W, 4000kg blauwe wijting - Haul 11, 31 March 2018, 58.43N-8.18W, 4000kg blue whiting.


Er zitten 28 exemplaren van de grote pijlinktvis (Todarodes sagittatus) in de vangst van trek 11. There are 28 specimens (12kg) of  flying squid (Todarodes sagittatus) in the catch of haul 11.

Tussen de blauwe wijting zit ook 250kg rote zilversmelt (Argentina silus) - There is also 200kg of greater argentine (Argentina silus) between the blue whiting.

Nadat we de rand van het continentale plat hebben verlaten in westelijke richting op het 58.43N transect, doen we aan het einde van de middag een trek op 1000m in open water - de bodem is op 1775m - zonder dat we visscholen op het echogram zien: trek 12, 31 maart 2018 15:30 UTC, 58.43N-9:14W. Dit levert ongeveer 30kg mesopelagische vis op.
After we have left the shelf edge in western direction on the 58.43N transect, we carry out a haul at 1000m in open water - the bottom is at 1775m - without seeing any schools on the echogram: haul 12, 31 March 2018 15:30 UTC, 58.43N-9:14W. The catch is approximately 30 kg of meso pelagic fish.

We vangen vaak bijlvisjes. Er zijn verschillende soorten. Deze soort uit trek 12 hebben we nog nooit eerder gezien tijdens de blauwe wijting survey: Sternoptyx diaphana - We often catch hatchet fish. There are different species. This species from haul 12 we have not seen before during the blue whiting survey: Sternoptyx diaphana.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten