maandag 2 april 2018

Transecten ingekort en Lirpa loofus uitgelegd - Transecten shortened en Lirpa loofus explained

Omdat er slecht weer wordt verwacht met sterke wind uit het oosten, zijn we gedwongen om af te zien van het dekken van de twee westelijke transecten 59.04N en 59.35N vanaf 12W naar het westen. Met de wind in de rug naar het westen varen lukt wel, maar terugvaren wordt wel een probleem als het gaat stormen.
Due to expected bad weather later today with strong wind from the east, we will not be able to cover the two transects 59.04N and 59.35N, from 12W to the west. Surveying with the wind in the back westwards is easy, but sailing eastwards becomes a problem in gale.


Voortgang van de internationale blauwe wijting survey op 1 april 2018 - Progress of the international blue whiting survey on 1 April 2018.
Om nog even terug te komen op de waarneming van een reuzeninktvis gisteren op het echogram: dit was een 1 april grap. De latijnse naam van het dier "lirpa loofus", is een anagram van "april fool" met "us" erachter om het wetenschappelijk te laten klinken. In de verhoudingen van het echogram, zou het dier een afmeting hebben van 535m!
Revisiting the recording of a giant squid yesterday on the echogram: this was an April fool's joke. The latin name of the animal "lirpa loofus", is an anagram of "april fool" with "us" behind it to let it sound more scientific. In the dimensions of the echogram, the animal would have been 535m!

Gisteravond hebben we om 16:45 UTC nog een diepzeetrek gedaan, waarbij de onderkant van de netopening dieper kwam dan 1100m. De vangst bestond uit niet meer dan een halve mand meso pelagische vis.
Yesterday evening at 16:45 UTC we carried out another deep sea haul, with the ground rope deeper than 1100m. The catch consisted of less than half a fish basket of meso pelagic fishes.

Trek 13, 1 april 2018, 59.42N-10.22W, 15 kg meso pelagische vis - Haul 13, 1 April 2018, 59.42N-10.22W, 15 kg meso pelagic fish.
De bemanning aan dek, tijdens het halen van het net - The crew on deck during hauling of the net.

Felix Mueller brengt de vis van trek 13 op naam - Felix  Mueller identifying the fish from haul 13.

Selectie van vissoorten uit trek 13 - Selection of fish species from haul 13.


"Paraplu inktvis" (Histioteuthis bonelli), een oceanische inktvis - Umbrella squid (Histioteuthis bonelli), an oceanic cephalopod. 


2 opmerkingen: