maandag 20 maart 2017

Calibratie van de akoestische apparatuur - Calibration of the acoustic equipment

Inmiddels is het alweer een week geleden dat de Tridens op maandag 13 maart om 11:00 Nederlandse tijd vertrok uit Scheveningen. Omdat er wat lagedruk gebieden vanuit het westen onderweg waren, hebben we de lokatie en het tijdstip van de calibratie van de akoestische apparatuur gewijzigd: in plaats van woensdag in Bantry Bay, zijn we dinsdagmiddag aan de slag gegaan bij Lands End, vlakbij St. Michaels Mount, Cornwall. Meanwhile it has been a week ago that Tridens left the port of Scheveningen on 13 March at 10:00 UTC. As there were some low pressure areas on their way from the west, we changed the location and the time for the calibration of the acoustic equipment: instead of Wednesday in Bantry Bay, we went to work on Tuesday afternoon at Lands End near St. Michaels Mount, Cornwall.

Lokatie waar we de akoestische apparatuur hebben gecalibreerd. Calibration location of the acoustic equipment.

Tijdens deze survey gebruiken we een echolood (een Simrad EK60) om een schatting te maken van de hoeveelheid blauwe wijting ten westen van de Britse eilanden. Hiervoor moeten we precies weten hoe gevoelig het echolood is. Een metalen bol met een bekende akoestische reflectie word onder het schip gehangen, in de geluidsbundel van het echolood, welke is gemonteerd in een uitschuifbare kiel. During this survey we operate an echosounder (a Simrad EK60) to make an estimation of the stock size of blue whiting west of the British Isles. For this we need to know the sensitivity of the eschosounder. A metal sphere is positioned under the vessel (by means of four rods with fishing rope) in the sound beam of the echosounders which are mounted in the drop keel. During the survey we lower this keel below the ships hull.

Lokatie van de "drop keel" in een voorbeeld schip (het afgebeelde schip is dus niet de Tridens) en de positie van de transducers. De transducer is het onderdeel van een echolood dat geluidspulsen uitzendt en ontvangt. De elektrische versterker, de computer en de interface bevinden zich in het schip zelf. Location of the drop keel in an example ship (the image is not Tridens) and position of the transducers. The transducer is the part of an echosounder that transmits and receives the sound pulses. The electrical transceiver, the computer and the interface are inside the vessel.

Door meerdere geluidsfrekwenties te gebruiken, kunnen we tot op zekere hoogte onderscheid maken tussen vissoorten. Zo reflecteren blauwe wijting en horsmakreel het geluid van lage frekwenties (18 en 38 kHz) veel sterker dan makreel. Makreel en horsmakreel zijn twee soorten die in hetzelfde gebied voorkomen. Voor een betrouwbare bestandsschatting is het belangrijk om deze te onderscheiden van blauwe wijting. By using different frequencies we are able to distinguish between fish species to a certain extend. For example, blue whiting and horse mackerel are much better reflector at lower frequencies than mackerel. Mackerel and horse mackerel are two species we may encounter during the survey. For a good abundance estimation it is important to distinguish them from blue whiting.
Onze Schotse hydro akoestische expert Eric Armstrong tijdens de calibratie. Het scherm linksonder toont de molens met visdraad die de calibratie-bol in positie houden. Eric Armstrong during the calibration. The lower screen left, shows the winches with fishing lines that hold the calibration sphere in the right position.


Beeld van het echogram tijdens de calibratie van de 38 kHz transducer. De twee rose/rode banden, iets boven het midden van het scherm, zijn de echo's van twee metalen bollen die ongeveer 1,5m onder elkaar hangen (de donkere band daaronder is de bodem). De bovenste bol wordt gebruikt voor het ijken van deze frekwentie. Het werk wordt lastig gemaakt door schooltjes vis (dat zijn de donkerrode vlekken) die vlakbij de bovenste metalen bol zwemmen. Deze schooltjes veroorzaken onnauwkeurige waarnemingen die we later moeten verwijderen, voordat we de correctiefactor berekenen. Echogram during the calibration of the 38 kHz tranducer. The two pink/red bands just above the middle of the screen represent the recorded echoes from two metal spheres which are positioned approximately 1,5m from each other (the dark band underneath is the bottom). The upper sphere is used for the calibration of this frequency. The work is made difficult by fish schools (the dark red blobs) which swim very close to the upper sphere. They interfere with the measurements. We will have to remove some measurements before we calculate the correction factor.

Op woensdag, 21:00 'savonds zijn we klaar met het calibreren van de apparatuur. Daarna zijn we naar dieper water gestoomd om de nieuwe trawlkabels te laten zakken en strak op de winches te winden. Vervolgens hebben we ons nieuwe trawl sonar met onderwatercamera getest. De bedoeling is dat je tijdens het vissen "live" video beelden kan zien van de vis die in het net terecht komt. Helaas werkt dit nog helemaal niet goed en we zullen het danook niet kunnen toepassen tijdens deze survey. On Wednesday 20:00 UTC we are ready with the calibration of the acoustic equipment. After that we sailed into deeper water to lower the new trawl cables and wind them tight on the winches. Next we tested our new trawl sonar system with camera. The idea is to be able to see live video of the fish being caught in the net. Unfortunately this does not function well. Therefore we will not use it during this survey.


Op St. Patrick's Day 17 maart om 16:00 NL tijd lopen we binnen in de haven van Cork. Op weg er naar toe komen we langs Cobh. On St. Patrick's day Friday 17 March at 15:00 UTC we enter the port of Cork. On our way, we pass Cobh.
Varende langs Cobh, horen we de speaker van de St. Patrick's day parade die op het punt staat om van start te gaan. Sailing along Cobh we hear the speaker of the St. Patrick's day parade which is about to begin.
Op deze foto kijk je terug naar de oude kade van Cobh, vanwaar de Titanic vertrok voor haar dramatische reis. In the picture you can look back at the old quay of Cobh, where the Titanic departed for its dramatic journey.Geen opmerkingen:

Een reactie posten