zondag 26 maart 2017

Goed weer en mooie vangsten - Good weather and nice catches


Nu het weer zo mooi is, begint deze visserij survey te lopen. Op 24 maart om 21:30 UTC 53.41N-14.02W doen we een trek op een dikke laag blauwe wijting op 350m diepte langs de westrand van Porcupine Bank. Now that the weather is good, the survey starts to run fine. On 24 March at 21:30 UTC 53.41N-14.02W we carry out at haul on a thick layer of blue whiting at 350m depth along the western edge of Porcupine Bank. 

Trek 6, 24 maart 2017, 53.41N-14.02W, 5 ton blauwe wijting - Haul 6, 24 March 2017, 53.41N-14.02W, 5 tons blue whiting

Er liggen hier trawlers te vissen. Als je in het donker op de brug komt zie je aan alle kanten de lichtjes van de trawlers op en neer dansen: dat komt doordat het schip – ondanks het mooie weer – nog behoorlijk beweegt op de deining die nu eenmaal altijd aanwezig is op de oceaan. Er zit zoveel in het net dat we besluiten om slechts de halve vangst aan boord te halen. De andere helft (ongeveer twee en een halve ton) laten we uit het net lopen: dat is voer voor vogels en dolfijnen.
There are trawlers fishing next to us. When coming into the bridge lights of trawlers are dancing up and down in the dark: this is caused by the vessel which is moving with the swell which is always present on the ocean. There is more in the net than we need. Therefore we decide to release part of the catch (an estimated 2.5 tons) out of the codend: that is food for birds and dolphins.

De vangst van trek zes valt in de last - The catch of haul 6 falls into the hold

De vangst van trek 6 wordt gesorteerd  - The catch of haul 6 is being sorted

De blauwe wijting van trek 6 hebben hun maag vol met krill - The blue whiting of haul 6 have stomachs full of krill
De volgende dag 25 maart om 18:00 UTC, vlak na het begin van het volgende transect op 55.35N-13.01W (westelijke uiteinde), schieten we het net in de schemer, in diep water voor een laag blauwe wijting op 450m diepte. De vangst is niet zo groot (345kg blauwe wijting), maar er zitten wel veel leuke meso-pelagische visjes bij!
The next day 25 March at 18:00 UTC 55.35N-13.01W, right after we started a new transect (western end), the net is shot during dusk in deep water for a layer of blue whiting at 450m depth. The catch is not large (345kg blue whiting) but it contains a lot of meso-pelagic fishes!

Trek 7, 25 Maart 2017, 55.35N-13.01W, 340 kg blauwe wijting en wat meso-pelagische vis - Haul 7, 25 March 2017,  55.35N-13.01W, 340kg blue whiting and some meso pelagic fish


Felix Mueller en Gary Kett sorteren en determineren de meso-pelagische vangst - Felix Mueller and Gary Kett sorting and identifying the meso pelagic catch
Bijna klaar! - Almost ready!
Enkele van de aantroffen soorten in trek 7 - Some of the species in haul 7

Nemichthys scolopaceus - Snipe eel
Chirostomias pliopterus
Felix bezig met een moeilijk op naam te brengen exemplaar en Thomas is alvast begonnen met het administreren van de gegevens - Felix busy with a specimen which is difficult to identify and Thomas starts already to administrate the catch

Dit is een internationale survey, waaraan ook Ierland, Noorwegen en de Faroer deelnemen. Het Nederlandse schip Tridens doet mee namens de EU. De vis verplaatst zich snel. Daarom is het belangrijk om met de vier deelnemende schepen het gebied zo snel mogelijk te dekken, om onder- of overschatting van het bestand te voorkomen. This is an international survey. The other participants are Ireland, Norway and the Faroes. The fish migrates fast. Therefore it is important to cover the area as fast as possible with the four participating vessels in order to avoid under- or over estimation. The Dutch vessel Tridens is representing the EU.

Voortgang van de internationale survey, stand op woensdagavond 25 maart - Progress of the international survey, situation on Wednesday evening 25 March.

Op zondag 26 maart om 17:00 UTC op 56.16N-9.27W, doen we een trek langs de rand van het continentale plat: 3 ton blauwe wijting. On Sunday 26 March at 17:00 UTC at 56.16N-9.27W, we carry out a haul along the edge of the continental shelf: 3 ton blauwe wijting.

Trek 8, 26 maart 2017, 56.16N-9.27W, 3 ton blauwe wijting - Haul 8, 26 March, 56.16N-9.27W, 3 tons blue whiting
Thomas neemt een monster van de vangst voor lijftijds- en rijpheidsbepaling - Thomas takes a sample of the catch for age reading and maturity
Van links naar rechts: Thomas, Jan Kees, Rene en Huig - From left to right: Thomas, Jan Kees, Rene and HuigIn de vangst ook twee exemplaren van de inktvis Todarodes sagittatus - In the catch are two specimens of Flying squid Todarodes sagittatus

Geen opmerkingen:

Een reactie posten