maandag 27 maart 2017

Zeezoogdierenwaarnemers - Marine Mammal Observers

Vandaag wat informatie over de zeezoogdierenwaarnemers, Ailbhe Kavanagh en Gary Kett, die boven op de brug zitten. Today some information about the observers on top of the wheel house.

De taak van een Marine Mammal Observer (MMO) in Ierse wateren is niet gemakkelijk, maar wel erg leuk. Je moet er veel geduld, toewijding en een speciale waarnemers-waakzaamheid voor hebben. En je kan het erg koud krijgen na een verblijf van uren boven op de brug. Maar je krijgt er wel veel voor terug. MMO’s ziende mooiste zonondergangen en –opkomsten en hebben direct zicht op de top van de mariene voedselketen. Hoewel ze niet eenkennig zijn, letten ze in de eerste plaats op walvissen en dolfijnen.
Soms zien we uren achtereen niets. Het kost nu eenmaal tijd om waarnemingen te verzamelen van dieren die slechts 3% van de tijd boven water zijn. Maar als ze dan iets zien, is het soms heel spectaculair!

The job of a Marine Mammal Observer (MMO for short) in Irish waters is not an easy one, although it is very enjoyable. A lot of patience, dedication, and observational vigilance is required. Not to mention, it can get quite cold spending hours on top of the ship. But it is a highly rewarding position, as MMOs get the best view of gorgeous sunrises, sunsets, and an apex perspective on the marine life around us. Primarily Ailbhe and Gary are searching for cetaceans which is the order of marine mammals which includes whales, dolphins and porpoises. And although they may go many hours without seeing anything, when a sighting event does occur, it can be very exciting indeed.
It is quite fulfilling to collect data on such elusive species. Marine mammals only spend around 3% of their time at the surface of the water, so any sighting is a special event.

Zonopkomst gezien vanaf de waarnemingspost boven op de brug - Sunrise view from the observer’s box above the wheel house. Photo: Ailbhe Kavanagh
Het is dit jaar de 25 jaar gelden dat de Ierse wateren – als eerste in Europa - officieel tot reservaat van walvisachtigen zijn verklaard. In totaal zijn er hier 25 verschillende soorten walvisachtigen waargenomen. Dat is ruwweg een derde van alle soorten walvisachtigen in de wereld. Twaalf van die soorten soorten worden regelmatig gezien. De overige soorten zijn onregelmatige gasten. Het laat zien dat de Ierse wateren belangrijk zijn voor deze dieren. Dat komt vooral doordat het gebied een grote variatie van leefomgevingen herbergt, van oceaan tot kust met rijke visrijke voedselgebieden, voorplantings/opgroei-gebieden en migratie-routes voor een diverse groep van walvisachtigen.

This year in particular (2017) marks the 25th anniversary of the Irish waters being officially delared a whale and dolphin sanctuary, the first of its kind in Europe. In total, 25 different species of cetacean have been recorded around Ireland, thats almost one third of the total whale and dolphin species in the world! Even though most of these species are infrequently seen, the 12 of our more regularly seen species are equally fascinating. This highlights the importance of Irish waters for these animals, with a wide range of habitats from the ocean depths to the coastal edge offering rich feeding grounds, nursing areas and migration routes for a wide variety of marine mammals.

Vanochtend waren de waarnemingsomstandigheden boven op de brug ideaal. In een rustige zee zijn zeezoogdieren gemakkelijker te ontdekken. Opspattend water, een puntje van een vin of een spuiter vallen nu eenmal meer op in een spiegelgladde zee. De waarnemers hoefden danook niet lang te wachten op de eerste waarneming van de dag. Omstreeks 8:30 (NL zomertijd) kwam een kleine potvis van ongeveer 13 a 14m aan de oppervlakte op ongeveer 150m van het schip. Het dier lag rustig aan het oppervlak en ademde een groot aantal keer na een – waarschijnlijk – lange duik. Elke uitademing is zichtbaar al een ademwolk. Potvissen worden voornamelijk gezien in de Rockall trough tussen februari en september, in water van meer dan 1000m diepte.
Sighting conditions up above the wheel house were ideal this morning! Calm waters and light winds means that marine mammals should be easier to spot if they are out there. The main cues to look out for are splashes, dark pointed or curved fins, or the characteristic whale blow. With everything set up the MMOs didn’t have to wait long for the first sighting of the day. At about 8:30 a small sperm whale (Physeter macrocephalus) about 13 or 14m in length surfaced about 150m from the vessel. The animal lay resting at the surface, a behaviour we call logging, and was seen taking lots of breaths after what was probably a long dive. The breaths were visible as a plume of water vapour (or blow). Sperm whales are most often seen in Irish waters in the Rockall trough in waters deeper than 1000m between february and September (Wall et al. 2013).


De uitrusting van een Zeezoogdierenwaarnemer is vrij basaal: GPS, een tablet om waarnemingen en weersomstandigheden te noteren, verrekijker, fototoestel en zonnebril - The equipment of an MMO is pretty simple; GPS, tablet to record weather conditions and sightings, binoculars, camera, sunglasses


Eerste waarneming vandaag was een kleine potvis, dobberend aan de oppervlakte - First sighting of the day was a small sperm whale logging at the surface.
Verspreiding van Potvis waarnemingen in Ierse wateren. Dit is een kaartje uit de IWDG Atlas. De blauwe kleur geeft de waarnemingsinspanning aan. De rode bubbels zijn een maat voor het aantal waarnemingen - Distribution of Sperm whale sightings for Irish waters. Map taken from the IWDG Atlas for the distribution and abundance of marine mammals in Irish offshore waters 2005-2011 (Wall et al. 2013). The blue colour indicate the observer effort. The red bubbles give relative abundance

In de middag komen Soeren en Felix kijken wat de zeezoogdierwaarnemers zoal doen de hele dag. Ze hadden geluk, want ze zagen meteen een groep van 50 gewone dolfijnen. Helaas kwamen deze niet naar het schip toe. Ailbhe en Gary zijn er nog niet helemaal uit of deze enthousiaste jongelui kunnen omvormen tot zeezoogdierwaarnemers. In the afternoon Soeren and Felix joined the MMOs to check out what they do outside all day. They were lucky to see a large group of 50 common dolphins, unfortunately the dolphins didn’t come close to the vessel… Ailbhe and Gary are not sure we will be able to convert these two to MMO's just yet.

Soeren en Felix komen de zeezoogdierenwaarnemers gezelschap houden - Soeren and Felix come up to join the MMO's.
In de loop van de dag zien de waarnemers ook nog grote jagers, Jan van Genten, noordse stormvogels en drieteenmeeuwen. The MMOs were also fortunate to have sightings of a Great Skua, lots of gannets, fulmars, and Kittiwakes throughout the day.

Grote jager (linksboven), Jan van Gent (rechtsboven), noordse stormvogel (linksonder) en drieteenmeeuw (rechtsonder) - Great Skua (top left), gannet (top right), fulmar (bottom left), kittiwake (bottom right)
Sinds het begin van deze tocht, hebben de zeezoogdierenwaarnemers in totaal 8 soorten walvisachtigen gezien. De lijst tot nu toe: bruinvis (Phocoena phocoena), gewone dolfijn (Delphinus delphis), tuimelaar (Tursiops truncatus), griend (Globicephala malaena) dwergvinvis (Balaenoptera acutorostrata), gewone vinvis (Balaenoptera physalus), potvis (Physeter macrocephalus) en een spitssnuitdolfijn die men niet op naam heeft weten te brengen.
In total since the beginning of the trip, the MMOs have been kept busy with a total of 8 cetacean species. The list so far includes harbour porpoise (Phocoena phocoena), common dolpin (Delphinus delphis), the offshore ecotype of bottlenose dolphin (Tursiops truncatus), Longfinned pilot whale (Globicephala malaena), minke whale (Balaenoptera acutorostrata), fin whale (Balaenoptera physalus), sperm whale (Physeter macrocephalus) and one sighting of an unidentified species of beaked whale. 


Links: gewone dolfijn (Delphinus delphis), rechts: dwergvinvis (Balaenoptera acutorostrata) - Left: Common dolphin (Delphinus delphis). Right: Minke whale (Balaenoptera acutorostrata). Photos: Gary Kett.

Griend (Globicephala malaena) met kalf - longfinned pilot whale (Globicephala malaena). Photo: Gary KettGeen opmerkingen:

Een reactie posten