woensdag 29 maart 2017

Nieuw persoonlijk record diep vissen Tridens - Nieuw personal record deep fishing for Tridens

Op 27 en 28 maart doen we twee transecten over Rockall Bank. Zoals we al hadden verwacht, treffen we hier nauwelijks blauwe wijting aan. Dat het gebied rond Rockall toch wordt onderzocht tijdens de internationale blauwe wijting survey, komt doordat er in sommige jaren wel veel blauwe wijting zit. Bij gebrek aan blauwe wijting doen we een diepe trek over de bodem.
On 27 and 28 March we sail two transects across Rockall Bank. Like expected, there is hardly any blue whiting around here. The reason the area around Rockall is covered during the international survey, is that we know from experience that there might be a significant amont of blue whiting in some years. In the absence of blue whiting we carry out a deep haul at the bottom.

Positie van de diepe trek met geplande - en reeds gevaren transecten - Position of the deep haul with planned - and covered transects.
Deze trek zetten we een persoonlijk rekord diep vissen neer voor de Tridens! Voor het eerst gaat het net dieper dan 1000m. De onderste pees van het net gaat vlak over de bodem op ongeveer 1100m. Aangezien er in de waterkolom geen aantekeningen (echo's) van vis zijn te zien en we toch wat vangst willen, drukken we de onderkant van het net zo dicht op de bodem als we maar durven. De nieuwe kabels die aan het begin van de reis op de winches zijn gespoeld, worden nu uitgevierd tot 1700m.
This haul we establish a personal record deep fishing for Tridens! For the first time ever on board Tridens the net is lowered deeper than 1000m. The bottom rope is towed just above the bottom at approximately 1100m. As there are no recordings of fish to be seen and we really like to catch something, we pull the pelagic(!) trawl as close to the bottom as we dare. The new cables, which we winded on the winches at the beginning of this journey, are veered out to 1700m.

Echogram tijdens trek 9, 28 maart 2017, 57.26N-15.36W. We hebben vlak boven de bodem gevist - Echogram during haul 9, 28 March 2017, 57.26N-15.36W. We fished just above the bottom.

Schipper Kinne Reichgeld en reisleider Bram Couperus zijn tevreden over het nieuwe diepte record voor Tridens - Captain Kinne Reichgeld and cruiseleader Bram Couperus are pleased with the new personal depth record for Tridens
Op het scherm van de trawl sonar is te zien hoe het net de bodem nadert. Zichtbaar in de weerspiegeling: Bram Couperus(l) en Dirk Burggraaf(r) - On the screen of the trawl sonar you can see how the net approaches the bottom. Visible in the reflection: Bram Couperus(l) and Dirk Burggraaf(r)
Het uitzetten en halen van de pelagische trawl duurt eindeloos: ongeveer twee keer een uur. Bij elkaar is de bemanning drie en een half uur bezig met deze trek. Shooting and hauling of the pelagic trawl takes forever: about two times one hour. All together, the crew spends 3 and a half hour carrying out this haul.

Het halen van het net. Hier wordt het voorste gedeelte binnengehaald. De gestrekte maaswijdte van de voorste mazen van het pelagische trawl-net is ongeveer 8m. Naar de kuil toe, worden de mazen geleidelijk kleiner. In de kuil is de maaswijdte 4 cm - Hauling the net. Here the front part is coming on board. The mesh size of the front meshes is about 8m. Towards the codend, the meshes become gradually smaller. In the codend, the stretched meshsize is 4 cm
De vangst is een kadootje: anderhalve mand vreemde- en mooie uitziende vissen en inktvissen. The catch is a treat: one and a half basket of weird and beautiful looking fish- and squid species.


De vangst van trek 9 wordt gesorteerd - The catch of haul 9 is being sorted


Het grootste gedeelte van de vangst bestaat uit de lantaarnvis Lampanyctis crocodilus - The bulk of the catch consists of the lantern fish Lampanyctis crocodilus 

Soeren met een van de vier inktvissoorten uit deze trek Teuthowenia megalops. Ja, die zwarte ballen zijn inderdaad de ogen! - One of the four squid species in this haul Teuthowenia megalops. Soeren with one of four squid species in this haul Teuthowenia megalopsYes, those big black balls are its eyes!

Paralepis atlantica

Borostomias antarcticus

Chiasmodon niger met een grote prooi in zijn maag - Chiasmodon niger with a large prey item in ts stomach

Anoplogaster cornuta - Common Fangtooth

Himantolophus groenlandicus: vrouwtje, let op de stekels op het lichaam en de ingewikkelde lantaarn op haar kop - Himantolophus groenlandicus: female, note the spines on the body and the complicated lantern on her head

Nog een foto... omdat ze zo knap is! - Another picture... because she is so pretty!

Een lantaarnvis Lampadena specugliera - A lantern fish Lampadena specugliera

Een lantaarnvis Lampanyctus ater - A lantern fish Lampanyctus ater

Grootbekaal Eurypharynx pelecanoides - Pelican eel Eurypharynx pelecanoides

Serrivomer beani
Diepzee kwallen Atolla tenella - Deep sea jellyfish Atolla tenella
Teutowenia megalops (Photo: Rene van Dam)

Common fangtooth (Photo: Rene van Dam)

Common fangtooth  (Photo: Rene van Dam)

Himantolophus groenlandicus (Photo: Rene van Dam)

Op woensdagochtend 29 maart, bevinden we ons op het 57.36N transect, varend richting St. Kilda. Vannacht zijn we vlak langs Rockall gevaren.
On wednesday morning 29 March, we are on the 57.36N transect heading in the direction of St. Kilda. Last night we have been sailing past Rockall.

Voortgang woensdagochtend 29 maart om 9:00 UTC - Progress woensdagochtend 29 March at 9:00 UTC
De volgende dag - woensdag 29 maart - staat er een stevige oosten wind. Dat weerhoudt ons er niet van om uit te zetten om 12:00 UTC, 57.36N-11.09W op scholen blauwe wijting op ongeveer 500m diepte, langs de rand van Aton Dohrn Seamount. De vangst bestaat uit 75 kg kleine blauwe wijting. The next day - wednesday 29 March - the eastern wind has increased. This does not withhold us from shooting the net for blue whiting schools at 500m depth at 12:00 UTC, 57.36N-11.09W along the edge of Anton Dohrn Seamount. The catch consists of 75 kg small sized blue whiting.

Trek 10, 29 maart 2017, 57.36N-11.09W, 75 kg blauwe wijting - Haul 10, 29 March 2017, 57.36N-11.09W 75 kg blue whiting
Gelukkig waait het tijdens het uitzetten van trek 10 niet meer zo hard als in de ochtend - Fortunately the wind is not as strong anymore as in the morningGeen opmerkingen:

Een reactie posten