dinsdag 26 maart 2019

Drie maal pech - Three times bad luckOp woensdag 20 maart 20:15 UTC op 51.34N-13.04W beginnen we op het volgende transect in westelijke richting haaks op de flank van Porcupine Bank. Tot onze verrassing zien we hier geen blauwe wijting meer. Op donderdag 21 maart om 3:50 UTC op 51.34N-15.12W draaien we noord en om 6:21 UTC, 51.51N-15.12N draaien we het volgende transect op in oostelijke richting. Op 51.51N-14.44W zien we blauwe wijting aantekeningen en zetten uit voor trek 3 (6515kg blauwe wijting). 

Today Wednesday 20 March 20:15 UTC, 51.34N-13.04W we started on our next transect, heading west up the slope of Porcupine Bank. To our surprise we did not see any blue whiting. On Thursday 21 March, at 3:50 UTC, 51.35N-15.12W we turned north and at 6:21 UTC, 51.51N-15.12W we turned east on the next transect. At 51.51N-14.44W we saw blue whiting marks and shot the net for Haul 3 (6515kg blue whiting).

Trek 3, 21 maart 2019, 51.51.07N-14.44.17W, 6515kg blauwe wijting. - Haul 3, 21 March 2019, 51.51.07N-14.44.17W, 6515kg blue whiting.

Stuurman Tiemen Kramer bedient de winches bij het uitzetten van het net tijdens trek 3. - Mate Tiemen Kramer handling the winches during shooting of the net in haul 3.

Op de Bank zelf zien we geen blauwe wijting. Aan de oostkant van de Bank vanaf 500m dieptie verschijnen er weer blauwe wijting aantekeningen. Om 16:00 UTC wordt hierop uitgezet op 51.51N-13.29W voor trek 4 (1850kg blauwe wijting).

On the bank itself there was no blue whiting. Off the slope on the eastside at approximately 500m the marks appeared again. We fished on these marks at 16:00 UTC, 51.51N-13.29W (Haul 4, 1850kg).Trek 4, 21 maart 2019, 51.51N-13.29W, ca. 3000kg. - Haul 4, 21 March 2019, 51.51N-13.29W, ca. 3000kg blue whiting.In de vangst van trek 3 en 4 bevinden zich ook enkele heken (Merluccius merluccius). - The catch of haul 3 en 4 contains a few specimens of hake (Merluccius merluccius).

 
Thomas Pasterkamp inspecteert de vangst in the last. - Thomas Pasterkamp inspects the catch in the hold.

Boven: blauwe wijting (Micromesistius poutassou), onder: heek (Merluccius merluccius). - Upper: blue whiting (Micromesistius poutassou), lower: hake (Merluccius merluccius).


Uit de vangst van trek 4: een donkerbuiklantaarnhaai (Etmopterus spinax). - From the catch of haul 4: a velvet belly lantern shark (Etmopterus spinax).

We blijven blauwe wijting zien en verlengen het geplande transect opnieuw naar het oosten. Als de blauwe wijting aantekeningen minder sterk worden, draaien we om 21:41 UTC, 51.51N-12.41W naar het noorden. Om exact 0:00 bereiken we het nieuwe transect (52.07N-12.41W). In de vroege ochtend van 22 maart varen we weer naar het westen. De wind is aangetrokken en is bijna pal tegen, waardoor er luchtbellen onder de transducers komen. Hierdoor ontstaan witte strepen op het echogram. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de gegevens. Om het aantal witte strepen te beperken brengen we de snelheid terug van 10 naar 5 knopen.

We keep spotting blue whiting and extend the planned transect again towards the east. As the blue whiting recordings become less, we turn north at 21:41 UTC, 51.51N-12.41W. At exactly 0:00 we reached the new transect (52.07N-12.41W). In the early morning of 22nd March we sail towards the west again. The wind has increased and is right ahead which creates a layer of air bubble under the transducers and causes the appearance of spikes and white stripes on the echogram. This unfortunately impacts on the quality of the results. To reduce the appearance of stripes we lower the speed from 10 to 5 knots. 

Echogram op 52.07N-13.54W, varende naar het westen. Als gevolg van trillingen in de scheepsronmp en luchtbellen onder de transducers die worden veroorzaakt door sterke tegenwind, ontstaan "spikes"en witte strepen op het echogram. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de gegevens die worden verzameld. Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan, verlagen we de snelheid van 10 naar 5 knopen. - Echogram at 52.07N-13.54W, heading west. Due to fibrations in the ship's hull and air bubbles under the transducer caused by the strong wind right ahead, spikes and white stripes appear on the echogram. As this affects the quality of the collected data. To reduce this effect as much as possible, we lower the speed from 10 to 5 knots.

Maar ook zonder dat de wind strepen op het echogram veroorzaakt, worden we beperkt in onze mogelijkheden. Sinds donderdagmiddag 21 maart is een van de twee hoofdmotoren buiten bedrijf als gevolg van koelwaterlekkage (voor de kenners: een lekke koelwaterafdichting tussen het motorblok en de voering). Dat betekent dat we nauwelijks harder kunnen dan 5 knopen. Het vissen gaat moeizaam: we kunnen het net nauwelijks trekken. Alleen met de wind in de rug onder goede omstandigheden lukt het nog net. Trek 4 hebben we op deze manier uitgevoerd.
As well as the wind causing stripes on the echogram, we suffered another setback. Since Thursday afternoon 21 March one of the two main engines is out of order due to cooling water leakage (for the experts: cooling water sealing between the crankcase and the liner). This means that into the wind our speed is limited to just 5 to 6 knots. Fishing is difficult (we can just about tow the trawl). Only with the wind at our backs and under good sea conditions do we just about succeed. This was the case for Haul 4.In het filmpje is te zien hoe het koelwater tussen de voering en het motorblok naar beneden lekt. – The clip shows water leaking alongside the line rand the crankcase.

We hebben nog meer pech. Het is een tijdje stil geweest op deze blog en dat heeft een reden. De dempende bevestiging van de VSat antenne is beschadigd. De VSat antenne bevindt zich in de opvallende witte bol in de mast van bijna alle moderne westerse schepen. Door deze beschadiging werkt het mechanisme dat de antenne op de satelliet gericht houdt niet meer goed. Het gevolg is dat we sinds 22 maart niet meer over internet beschikken.
We have had more bad luck. It has been a while since our last blog post and there is a reason for that; The motion compensation mount of the VSat antenna is damaged. The VSat antenna is in the conspicuous white dome in the mast of almost all modern vessels. As a result of this damage the mechanism that keeps the antenna pointed in the direction of the satellite does not function anymore. Therefore we have not had any internet since 22 March.

De VSat bol in de mast van de Tridens. – The VSat dome in the mast of the Tridens.

Een van de twee veren die geheel zijn doorgesleten. – One of the two coil springs that are completely worn through.

De VSat antenne is bevestigd met vier veren. De twee langsscheepse veren zijn geheel doorgesleten. In het filmpje zie en hoor je hoe de antenne tegen de behuizing van de bol bonkt. – The VSat antenna is mounted by means of four coil springs. The two springs paralell to the ship’s hull are worn through completely. In the clip one can see and hear the antenna bumping against the inner of the glasfiber dome.

De bemanning heeft de antenne met touw vastgezet om verdere schade te voorkomen. – The crew has fixed the antenna with rope to avoid further damage.

Ondertussen vorderen we langzaam maar gestaag/Meanwhile we make slow but certain progress:
22-3-2019  16:02 UTC  52.07N-15.02W   draaien naar noord/turn north
22-3-2019  20:56 UTC  52.23N-15.02W   draaien naar oost/turn east
23-3-2019  05:00 UTC  52:23N-13:00W   draaien naar noord/turn north
23-3-2019  07:34 UTC  52.39N-13.00W   draaien naar west/turn west

Dankzij een verbetering van het weer, zijn we in staat om, op de westelijke flank van Porcupine Bank toch nog een trek uit te voeren (trek 5, 4230kg blauwe wijting).
Thanks to improved weather conditions we are able to carry out another haul on the western slope of Porcupine Bank (haul 5, 4230kg blue whiting).

Trek 5, 23 maart 2019, 52.39N-14.52W, 4230kg blauwe wijting. – Haul 5, 23 March 2019, 52.39N-14.52W, 4230kg.
Behalve blauwe wijting zitten er nog andere soorten in de vangst van trek 5: – As well as blue whiting there were a number of other species in the catch of haul 5:
1 Noordelijke slijmkop/Alfonsino (Beryx Decadactylus)
2 Grootschublantaarnvis/Large-scale lanternfish (Symbolophorus veranyi)
3 Groenlandse zilversmelt/Greenland argentine (Nansenia groenlandica)
4 Makreel/Mackerel (Scomber scombrus)
5 Gevlekte lantaarnvis/Spotted lanternfish (Myctophum punctatum)
6 Gevlekte barracudina/Spotted barracudina (Arctozenus risso)
7 Kroeyers lantaarnvis/Kroyer’s lanternfish (Notoscopelus kroyeri)
8 Grote zilversmelt/Greater argentine (Argentina silus)
9 IJslantaarnvis/Glacier lanternfish (Benthosema glaciale)
10 Slanke pijlinktvis/Broadtail shortfin squid (Illex coindeti)
11 Halfnaakte bijlvis/Halfnaked hatchedfish (Argyropelecus hemigymnus)
12 Bijlvis/Hatchetfish (Argyropelecus olfersi)
13 Koplampvis/Headlight fish (Diaphus effulgens)
14 Heek/Hake (Merluccius merluccius)

Trek 5, een bak met Kroeyers lantaarnvis (Notoscopelus kroyeri). - Haul 5, a tray of Kroyer’s lanternfish (Notoscopelus kroyeri).


Klaar voor de biologische bemonstering: blauwe wijting in het gelid. – Ready for biological sampling: blue whiting in military order.
Voortgang na trek 5/Progress after haul 5:
24-3-2019  00:04 UTC  52.39N-15.21W   draaien naar noord/turn north
24-3-2019  02:36 UTC  52.51N-15.20W   draaien naar oost/turn east
24-3-2019  07:41 UTC  52.51N-13.58W   draaien naar noord/turn north
24-3-2019  09:42 UTC  53.10N-13.57W   draaien naar west/turn west

Op 24 maart, 13:56 UTC 53.11N-14.45W zetten we uit voor een laag blauwe wijting. Bij het uitzetten raken we de grond met (een van de) borden. Bij het halen, blijkt dat het hele onderkant van het net eraf gescheurd is. Ook de kuil is weg. Er is dus ook geen vangst. Gelukkig zijn de trawlsonar en de borden niet verloren gegaan. Het gereed maken van het reserve net zal enige tijd in beslag nemen, waardoor er ‘snachts en de volgende dag niet gevist kan worden.
On 24 March, 13:56 UTC 53.11N-14.45W we shoot the net for a layer of blue whiting. As we are towing the net, one of the trawl doors touches the bottom causing the net to come in contact with the seabed. Upon hauling it appears that the whole lower part of the trawl net has torn off. Even the codend is gone. Hence there is no catch. Luckily the trawl sonar and the doors have not been lost. Readying the spare trawl for fishing will take some time. Therefore we will not be able to fish for the remainder of the day and tomorrow morning.

Voortgang na trek 5/Progress after haul 5:
24-3-2019  22:07 UTC  53.11N-15.35W   draaien naar noord/turn north
25-3-2019  00:36 UTC  53.27N-15.36W   draaien naar oost/east north

Op maandag 25 maart, om 9:00 UTC op 53.27N-13.30W breken we het onderzoek af en zetten koers naar Galway. Daar zal een monteur van de motor-fabrikant aan boord komen voor de reparatie aan de hoofdmotor. Hopelijk kan dan ook de schade aan de bevestiging van de VSat antenne gerepareerd worden zodat we weer internet hebben.
On Monday 25 March at 9:00 UTC at 53.27N-13.30W we interrupt the survey and head for Galway. There a specialist engineer will come on board with the necessary parts to repair the main engine. Hopefully we will also be able repair the damage to the mounting of the SVat antenna, so we can access the internet again.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten