zondag 4 april 2021

Diepe trek en wegwezen voor de storm - Deep haul and evading the storm


Na trek 12, maken we het transect af naar het oosten. Om 14:20 UTC draaien we op 58.11N-8:37W  naar het noordoosten en starten om 18:32 UTC vanaf 58.50N-7:23W op het volgende transect in westelijke richting. Op dit transect zien we geen blauwe wijting op het echogram. Volgens de weersverwachting, is er slecht weer op komst. Dat betekent dat we onze bijdrage aan dit internationale onderzoek in de nacht van zaterdag 3 naar zondag 4 april zullen moeten beeindigen en dat er niet veel tijd over is. We snijden een stuk transect af door op zaterdag 3 april om 6:05 UTC op 58.51N-10.48W richting het noorden te varen en om 14:24 UTC op 59.31N-10.48W in oostelijke richting aan het laatste transect te beginnen.

Ook op dit transect zien we geen blauwe wijting meer. Om 18:20 UTC op 59.32N-7:55W tijdens de schemer doen we een trek vlak boven de bodem op 960m. Het is donker als we het net ophalen. Tom en Thomas Smith halen samen met de bemanning voorzichtig de gevangen visjes uit de mazen van het net, om te voorkomen dat ze beschadigd worden wanneer het net op de nettenrol wordt gewonden.

After haul 12 we finish the transect to the east. At 14:20 UTC we turn northeast at 58.11N-8: 37W and start at 18:32 UTC from 58.50N-7: 23W on the next westbound transect.  On this transect we do not see any blue whiting on the echogram. Bad weather is expected. This means that we will have to finish our contribution to this international study on the night of Saturday 3 to Sunday 4 April and there is not much time left. We cut a section of transect by heading north on Saturday, April 3 at 6:05 UTC at 58.51N-10.48W and beginning the final transect at 14:24 UTC at 59.31N-10.48W eastward.

We do not see blue whiting on this transect either. At 18:20 UTC at 59.32N-7: 55W at dusk we carry out a haul just above the bottom at 960m. It's dark when we haul the net up. Tom and Thomas Smith work with the crew to remove the caught fish from the meshes of the net to prevent them from being damaged when the net is wound onto the net spool.

Trek 13, 3 april, 59.32N-7:55W, bemanning en onderzoekers plukken de fragiele visjes uit de mazen bij het halen om te voorkomen dat ze verder beschadigen. - Haul 13, 3 april, 59.32N-7:55W, the crew and researchers pick the fragile fishes from the meshes te prevent these from further damage.

De vangst wordt in twee plastic bakken naar het lab gebracht om te worden uitgezocht. - The catch is brought to the lab to be sorted.


Een deel van de gesorteerde vangst, - A part of the sorted catch.

Het uitzoeken van de vangst is veel werk. Uiteindelijk zullen we 43 vis- en inktvissoorten aantreffen. - Sorting of the catch is a lot of work. Ultimately we will find 43 fish - and squid species.

Snipaal (Nemichthys scolopaceus), Bean's zaagtandaal (Serrivomer beanii), Stomsnuit gladkopvis (Xenodermichthys copei), twee mesopelagische garnalen en Bean's grootschubvis (Scopelogadus beanii). - Slender snipe eel (Nemichthys scolopaceus), Bean's sawtooth eel (Serrivomer beanii), bluntsnout smooth-head (Xenodermichthys copei), two mesopelagic shrimps en Bean's bigscale (Scopelogadus beanii).
Paraliparis membranaceus, een soort slakdolf. - Paraliparis membranaceus, a sea snail species.Drie exemplaren van Paraliparis membranaceus. - Three specimens of Paraliparis membranaceus.


Atlantische glaspuitaal (Melanostigma atlanticum). - Atlantic soft pout (Melanostigma atlanticum).Spiegel lantaarnvis (Lampadena speculigera). - Mirror lantaarnvis (Lampadena speculigera).


Grootoog snaveltand (Borostomias antarcticus). - Large-eye snaggletooth (Borostomias antarcticus).


Valbyteuthis danae


Sloane's addervis (Chauliodus sloani). - Sloane's viperfish (Chauliodus sloani).Spitssnuitdoornhaai (Deania calcea). - Birdbeak dogfish (Deania calcea).

Tom Bangma (Homo sapiens) met een zwarte zwarte veelvraatvis (Aphanopus carbo). - Tom Bangma (Homo sapiens) with a black scabbardfish (Aphanopus carbo).

Na trek 13 varen we door tot net over de rand van het continentale plat. Ondertussen trek de wind aan tot 8 beaufort. Om 1:29 UTC op 59.31N-6.30W stoppen we ermee en zetten koers naar de Minch om in de beschutting van de Hebriden zuidwaarts te varen.
After haul 13 we continue to just over the edge of the continental shelf. Meanwhile, the wind is increasing up to 8 beaufort. At 1:29 UTC at 59.31N-6.30W we stop and head for the Minch to sail south in the shelter of the Hebrides.Geen opmerkingen:

Een reactie posten