zaterdag 3 april 2021

De eerste blauwe wijting sinds een week - The first blue whiting in a week

Op donderdagochtend 1 april varen we nog steeds langszaam naar het oosten op het 56.40N transect, maar in de loop van de dag gaat de wind liggen. Wat een opluchting! Om 15:06 UTC op 56.40N-12.00W draaien we noord van het transect af en varen op hoge snelheid  naar het volgende transect. Daar komen we aan om 22.53 UTC en varen vanaf 58.11.47N-12.00.62W in noordelijke richting.

De volgende dag, op goede vrijdag 2 April, zien we bij het bereiken van de rand van het continentale plat, bescheiden aantekeningen van blauwe wijting op het echogram. Om 7:51 UTC vissen we hierop  voor trek 12. De vangst bestaat uit blauwe wijting met ongeveer 20% lantaarnvisjes.

On Thursday morning April 1, we are still slowly sailing east on the 56.40N transect, but the wind dies down during the day. What a relief! At 15:06 UTC at 56.40N-12.00W we turn north, leaving the transect and sail at high speed to the next transect. We arrive there at 22.53 UTC and sail north from 58.11.47N-12.00.62W.

The next day, Good Friday, April 2, when we reach the edge of the continental shelf, we see moderate records of blue whiting on the echogram. At 7:51 UTC we fish for haul 12. The catch consists of blue whiting with about 20% lanternfish.

Trek 12, 2 april, 58.11.44N-9.3047W, 125 kg blauwe wijting en 15kg lantaarnvisjes. - Haul 12, 2 April, 58.11.44N-9.30.47W, 125kg blue whiting and 15kg lanternfish.
De blauwe wijting valt van de opvoerband op de sorteerband. De lantaarnvisjes blijven plakken op de kunststofflap. - The blue whiting falls from the feed conveyor onto the sorting conveyor. The lantern fish stick to the plastic flap.


Op de kunstofflap van de opvoerband naar de sorteerdband, kun je al zien wel soorten, afgezien van blauwe wijting, in de vangst zitten: ijslantaarnvis (Benthosema glaciale), Kroeyers lantaarnvis (Notoscopelus kroyeri), Gevlekte lantaarnvis (Myctophum punctatum; 1 exemplaar, helemaal links in het midden) en bleke barracudina (Lestidium atlanticum). - On the plastic flap from the elevator conveyor to the sorting belt, you can already see species, apart from blue whiting, in the catch: glacier lanternfish (Benthosema glaciale), lancetfish of Kroyer's lanternfish (Notoscopelus kroyeri), Spotted lanternfish (Myctophum punctatum; 1 specimen, center left) and Atlantic barracudina (Lestidium atlanticum).Gijs Duin helpt Tom met het uitzoeken van de lantaarnvisjes en barracudina's. Merk op dat ze anderhalve meter afstand houden in verband met de Covid-19 pandemie. - Gijs Duin helps Tom to sort the lanternfish and barracudinas. Note that they keep 1.5m distance in connection with the Covid-19 pandemic.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten