zaterdag 1 april 2017

Zalmharing en meer - Pearlside and more

Op de Tridens gebeurt meer dan alleen onderzoek. Zo worden er elke dag gevarieerde maaltijden geserveerd door de mannen in de kombuis, Chris Bosman en Piet Kraaijenoord. On Tridens, more is happening than research alone. For example, every day high quality meals are being prepared by the men in the galley, Chris Bosman and Piet Kraaijenoord.


Piet Kraaijenoord, alias "De Kraaij"(l) en Chris Bosman(r) in actie in de kombuis - Piet Kraaijenoord, alias "De Kraaij"(l) and Chris Bosman(r) in action in the galley.
Het dessert voor vandaag, 30 maart, is Tiramisu - 30 March: today's dessert is Tiramisu

In de nacht van 29 op 30 maart varen we noordwaarts over het continentale plat naar het volgende transect (58.16N) om uit te zetten voor trek 12 aan de rand van het plat. In the night from 29 to 30 March we sail to the north in the direction of the next transect (58.16N) to shot the net at for haul 12 at the shelf edge.
Tijdens het halen van het net in trek 12, drijft de kuil. Dit komt doordat de zwemblazen van de blauwe wijting uitzetten. De vis is afkomstig van 500m diepte en de druk neemt af wanneer de ze dichter bij het oppervlak komen - During hauling of the net in haul 12, the codend is drifting. This is caused by the increase of the volume of the gas in the swimbladder. The fish is from 500m depth and the pressure decrease when getting closer to the surface 

Trek 12, 30 Maart 2017, 58.16N-9.38W, 2900kg blauwe wijting - Haul 12, 30 March 2017, 58.16N-9.38W, 2900 kg blue whiting

Een van de Noorse trawlers die hier aan het vissen is, langs de rand van het continentale plat - One of the Norwegian trawlers that is fishing here at the edge of the continental shelf

Voortgang van de internationale blauwe wijting survey aan het einde van 30 maart 2017 - Progress of the international survey for blue whiting at the end of 30 March 2017
Op de transecten in het westen die nu volgen, zien we weer geen echo's van blauwe wijting. Op vrijdagochtend 31 maart gaan we toch vissen op 58.56N-15.19W. Dit keer niet op 450m, waar normaal gesproken de blauwe wijting zit, maar op de zogenaamde "scattering layer" op 150-200m. De laag is in het diepe water in het hele gebied aanwezig. Er zit meer plankton in en - mogelijk - ook vis of inktvis die hierdoor wordt aangetrokken. On the transect in the west that follow now, we do not see blue whiting recordings on the echogram. On Friday morning 31 march we decide to fish anyway at 58.56N-15.19W. This time not at 450m where we normally find the blue whiting, but in the so called "scattering layer" at 150-200m. This layer is present in the deep water of the whole survey area. There is more plankton and - may be - also fish or squid which may be attracted by it.


Trek 13, 31 maart 2017, 58.56N-15.19W. Gevist op 150-175m: geen vangst, wel lichtend sprotje in de mazen van het net en op het achterdek - Haul 13, 31 March 2017, 58.56N-15.19W. Fished at 150-175m: no catch, but pearlside sticked in the meshes and scattered specimens on the rear deck
Als het net wordt gehaald, zit er niets in de kuil. Maar waar komen die echo's dan vandaan? Het antwoord ligt verspreid op het achterdek: heel kleine visjes. Het zijn lichtende sprotjes. Ze zijn zo klein dat ze meteen door de grote mazen in het voornet weer uit het net schieten. En zelfs de enkeling die tot achterin geraakt, glip door de mazen van de kuil: ook deze mazen zijn te groot (4 cm, gestrekte maaswijdte). Sommige visjes blijven toch hangen in de mazen en vallen op dek.
After the net has been hauled, the codend appears to be empty. But what has been causing these echoes? The answer is scattered here and there on the rear deck: tiny little fishes. The species is pearlside. They are so small that they disappear through the large meshes in the front net immediately after entering the net. And even the few individuals that reach the rear are slipping through the meshes of the codend because even these are too large (4 cm stretched mesh size). Some of the fishes may got stuck in the meshes and drop on deck during hauling.


Het net op het achterdek, na trek 13 - The net on the rear deck after haul 13


Kleine visjes - lichtend sprotje - die vanuit de mazen op het deck zijn gevallen - Little fishes - pearlside - fallen out of the meshes on deck


Lichtend sprotje of zalmharing - Pearlside (Maurolicus muelleri)
Tijdens de survey voeren we ongeveer elke 60 mijl een hydrografische meting uit. Hiertoe laten we een CTD met constante snelheid zakken tot 1000m (of minder als het niet diep genoeg is). Een CTD is een meetinstrument dat snel achterelkaar metingen doet van de diepte, de temperatuur en het zoutgehalte. During the survey we carry out a hydrographical measurement with a CTD, which we lower with constant speed down to 1000m (or less if it is not that deep). A CTD records rapidly consecutive measurements of depth, temperature and salinity.


Arie Jan en Rob hanteren the CTD - Arie jan en Rob handle the CTD


De CTD wordt te water gelaten - The CTD is lowered in the water


Dirk Burggraaf bedient de CTD lier binnen in het hydrografisch lab - Dirk Burggraaf in the hydrographical lab operates the CTD winch
Thomas, Dirk, Rob en Arie Jan in het hydrographisch lab tijdens het laten zakken van de CTD - Thomas, Dirk, Rob and Arie Jan in the hydrographic lab during lowering of the CTD

Op het scherm van de CTD computer wordt - realtime - een grafiek gemaakt van de verzamelde gegevens. De lijnen zijn dubbel, omdat de meting doorgaat als de CTD weer naar boven wordt gehaald. Alleen de gegevens van het zakken van de CTD worden bewaard - On the screen of the CTD computer a graph is produced. The lines are double, because the measurements continue as the CTD is hoisted up again. Only the data from the downcast are kept.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten