woensdag 3 april 2019

Kaartje met transecten en stations - Map with transects and stations


Het weer wordt er niet beter op. Bemanningslid Youri Bonkestoter heeft een clipje gemaakt van het stampende schip, direct na trek 10.
The weather doesn't really improve. Crew member Youri Bonkestoter has made a little video clip of our bumpy ride, right after haul 10.

Transecten, CTD-stations, vis-locaties en relatieve verspreiding van blauwe wijting in het gebied dat door de Tridens is onderzocht. Op dit moment zijn onze buitenlandse collega's nog in het gebied en varen transecten waar de Tridens niet is geweest. - Transects, CTD- and trawl stations and relative distribution of blue whiting in the area covered by Tridens. At this moment our foreign colleagues are still at sea, sailing transects in areas not covered by Tridens.
Op 5 april 2019 8:00 UTC komen we aan in Scheveningen. Bedankt voor het volgen van deze blog. Volgend jaar omstreeks hal maar pakken we de draad weer op met een nieuwe aflevering van de blauwe wijting survey. Van 24 juni tot en met 19 juli 2019 vind de Noordzee Akoestische Survey voor Haring en Sprot plaats. Je kunt ons volgen op deze blog.
On 5 April 2019 8:00 UTC we arrive in the port of Scheveningen. Thanks for following this blog. Next year around half March we will continue the blog with another episode of the blue whiting survey. From 24 June till 19 Juli we will carry out the North Sea Acoustic Survey for Herring and Sprot which can be followed on this blog.

Aankomst Scheveningen op 5 april 2019 8:00 UTC. - Arrival in the port of Scheveningen 5 April 2019 8:00 UTC.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten