donderdag 6 april 2017

Op de terugreis - Homeward bound

Op weg naar Scheveningen, doen we nog een proeftrek met het nieuwe sonar-camera informatie systeem. Dit doen we met de 2000M trawl die we gebruiken voor de akoestische survey voor haring en sprot in de Noordzee in de zomer. De trawlsonar en echolood geven een goed beeld, maar dat geldt niet voor de camera. Van de 1000 kg haring die we vangen, hebben we niets het net in zien gaan: daarvoor is het beeld te onduidelijk en valt het te vaak weg. We vermoeden dat de ellende wordt veroorzaakt door het gebruik van een oude stroomkabel. We doen er alles aan om het werkend te krijgen voor de haringsurvey in Juli.
On our way to Scheveningen, we carry out a trial haul with the new camera-sonar information system. We do this with the 2000M trawl that we use in the North Sea acoustic survey for herring and sprat in summer. The trawlsonar and the schosounder give a good picture, but this is certainly not true for the camera. Of the 1000 kg herring catch, we have not seen anything on the screen: the image is to blurry and very unstable. Possibly this is due to the electrical old cable we use. We will work hard to get it in working order before the herring survey. 

Vangst van de proeftrek met het nieuwe sonar-camera systeem - Catch from the trial haul with the nieuw camera-sonar system
Vandaag, donderdag 6 april 2017, zijn we op weg naar huis. Morgenochtend komen we aan in Scheveningen. Voor ons - het  Nederlandse schip Tridens - zit de survey er op. Datzelfde geldt voor de Ieren en de Noren. Alleen de Faroer zijn nog bezig. Tijdens de haring survey in juli houden we weer een blog bij. Hopelijk tot dan! Today, thursday 6 april, we are homeward bound. Tomorrow morning we will be at the quay in Scheveningen. For  us - the Dutch vessel Tridens - the survey comes to an end now. The Norwegians and the Irish are also ready. The Faroes are on their last transects. During the herring survey in July we will keep a blog again. CU.

Laatste update van de interantionale blauwe wijting survey op 4 april - Laste update from the international blue whting survey on 4 april

woensdag 5 april 2017

Beschutting en calibratie in Loch Eriboll - Shelter and calibration in Loch Eriboll

Op zondag 2 april om 5:00 UTC, komen we aan bij het einde van het laatste transect op 59.30N - 6.00W. Dit is de positie van onze laatste CTD (nr. 35). Twee uur daarvoor zijn we de rand van het continentale plat gepasseerd. Zoals eerder vermeld in deze blog, zit er langs de rand van het plat meestal wel wat blauwe wijting en het plan was dan ook om op die locatie te vissen. Er was inderdaad blauwe wijting te zien met het echolood. De rand van het plat bleek op deze plek echter zo stijl dat vissen niet verantwoord zou zijn.
On Sunday 2 april at 5:00 UTC, we arrive at the end of our last transect at 59.30N - 6.00W. This is the postition of our last CTD (no. 35). Two hours before we crossed the edge of the shelf. As mentioned before in this blog, the chance to see blue whiting at the shelf edge is big and our plan was to fish at that location. Indeed we saw blue whiting on the echogram. However, the edge appeared to be extremely steep at that location so that we decided against shooting the net.

Voortgang van internationale blauwe wijting survey op 2 april 2017. De Tridens(NL) is klaar met het haar transecten. Ierland is bijna klaar. Noorwegen moet nog een stukje en de Faroer zijn net begonnen - Progress of the international blue whiting survey 2 april 2017. Tridens(NL) has covered her part. Ireland is almost there. Norway has a few more days to go. The Faroese vessel has just started
Terwijl we naar Loch Eriboll varen, kijken bemanning en onderzoekers naar Ajax - Feyenoord (2-1), behalve Bram: die kijkt naar de Ronde van Vlaanderen. While sailing towards Loch Eriboll at the northern coast of Scotland, the crew and the scientists watch the Ajax - Feyenoord football derby (2-1) except for Bram, who watches the Tour of Flanders.

Locatie in Loch Eriboll, waar de akoestische apparatuur wordt gecalibreerd - Location in Loch Eriboll where the acoustic equipment is being calibrated
In de avond brengt de bemanning de calibratie opstelling - 4 stevige hengels met elk een winch en een CCTV camera - in gereedheid op het voordek. Het is nog steeds mooi weer: door verder naar het westen te varen, hebben we het moment uitgesteld waarop we de storm over ons heen krijgen. In the evening the crew is building up the equipment - 4 sturdy rods, with winches and CCTV camera's - on the front deck. The weather is still nice: by sailing further west, we have extended the moment the gale is going to hit us.

Mooi weer bij aankomst in Loch Eriboll - Nice weather at arrival in Loch Eriboll
Dirk, Thomas en Bram hebben wat problemen met de draden waaraan de twee calibratie-bollen onder het schip moeten komen te hangen. Een van de draden blijft ergens achter hangen, mogelijk achter een zink-anode op de scheepsromp (op de romp van zeegaande schepen zitten plaatjes zink: deze voorkomen dat de romp wegroest). Na anderhalf uur gehannes, is alles klaar - Dirk, Thomas en Bram have some problems with the lines on which the two calibration spheres will be hanging. One of the lines gets stuck somewhere, possibly behind a zinc anode on the vessels hull (on the hull of sea going vessel are pieces of zinc fastened to avoid corrosion). After one and a half hour of trying, everything is ready.

Dirk Burggraaf met een van zijn (calibratie-)ballen: wolfraamcarbide met een diameter van 38mm voor de calibratie van de 38-, 70,-  en 120kHz tranducers (voor de calibratie van de 18Khz transducer gebruikt Dirk zijn andere bal van koper met een diameter van 63mm) - Dirk Burggraaf with one of his (calibration-)balls: tungstencarbide with a diameter of 38mm for the calibration of the 38-, 70- and 120kHz transducers (for the calibration of the 18 kHz transducer, Dirk uses his other ball of copper with a diameter of 63mm)

Eric Armstrong, onze Schotse akoesticus inspecteert de opstelling voor de calibratie. De aluminium balk is een van de 4 "hengels" die ons in staat stellen om de bal door de geluidsbundel van de transducer te sturen - Eric Armstrong, our Scottish acoustician, inspects the set up for the calibration. The aluminium bar is one of the 4 "rods" that will enable us to  steer the ball through the sound beam of the transducer
De volgende dag calibreren we de apparatuur, terwijl de wind in de loop van de dag steeds meer toeneemt. Gelukkig zijn de essentiele calibratie's voor het onderzoek 's avonds klaar, want vanaf dat moment gaat het echt stormen, met in de nacht vlagen van windkracht 9 en 10. Het anker "krabt" over de bodem. Er wordt extra ketting gegeven en de hele nacht houden we de motor aan. De calibratie-apparatuur is dan nog niet afgebroken. De onderzoekers maken zich dan ook zorgen of de boel niet kapot waait - The next day we calibrate the equipment, while the wind increases in the course of the day. Fortunately before the evening we manage to calibrate the essential transducers, because from that moment on the gale really starts, with in the night blows of 9 to 10 beaufort. The anchor scratches over the bottom. Extra chain is fed and the whole night one of the engines is running. The calibration equipment is still on deck. The researchers are worried that it will become damaged.
De computerschermen in de meetkamer met het echogram (boven) waarop de twee calibratie-bollen zichtbaar zijn als twee horizontale banden. Links in de cirkel is een bol zichtbaar. Op het middelste scherm staan de meetgegevens met links in de cirkel de meetpunten als blauwe en rode stippen. Het onderste scherm geeft zicht op de vier hengel-molentjes met de lijnen waaraan de bollen hangen - The screens in the operating room with the echogram (upper) showing the two spheres as two horizontal bands. At the left in the circle one of the spheres is visible. The middle screen shows the calibration data with, at the left, the circle with recorded data points as blue and red dots. The lower screen gives view on the rod-winches with the lines holding the sphere's.

Loch Eriboll op dinsdagochtend 4 april - Loch Eriboll on tuesday morning 4 april
De volgende ochtend op dinsdag 4 april is de storm voorbij, maar het waait het nog steeds hard. We breken de calibratie opstelling af. Gelukkig is alles nog heel na de storm. We verlaten Loch Eriboll en met de wind in de rug, varen we door de Pentland Firth (de zeestraat tussen Schotland en Orkney) - The next morning Tuesday 4 April the gale is over, but the wind is still strong. We dismantle the calibration equipment: we are happy to see that everything is still undamaged after the gale. We leave Loch Eriboll and sail through the Pentland Firth with the wind in the back.

dinsdag 4 april 2017

Koraal - Coral

Omdat er geen blauwe wijting te zien is op het echogram, besluiten we om weer een diepe trek te doen, trek 14 nabij Rosemary's Bank. Tijdens het uitzetten, verschijnen er zowaar echo's van blauwe wijting. As there is there is no blue whitng on the echogram, we decide to carry out another deepwater haul, haul 14 in the vicinity of Rosemary's bank. During shooting of the net, echoes of blue whiting appear!

Trek 14, 1 april 2017, 59.35N-10.01W, 500kg blauwe wijting - Haul 14, 1 April 2017, 59.35N-10.01W, 500kg blue whiting

Trek 14, vissen langs de helling van Rosemary's Bank - Haul 14, fishing at the slope of Rosemary's Bank
Helaas gaat het mis tijdens deze trek. De bodem is stijler dan ingeschat en de onderkant van het net raakt de grond. Bij het halen blijkt een groot deel van de onderkant van het voornet ernstig beschadigd te zijn. Er zit zelfs een stuk koudwater koraal geklemt tussen de grote mazen van het voornet: een duidelijke aanwijzing dat het net de bodem heeft geraakt. We have bad luck during this haul. The slope is steeper than anticipated and the lower part of the frontal part of the trawl becomes heavily damaged. There is even a piece of coldwater coral stuck in the large meshes of the frontal net.

Het net kan deze survey niet meer worden gebruikt. Het zal thuis worden gerepareerd. Omdat we voor het einde van het laatste transect nog een keer willen vissen, wordt het reserve-net in gereedheid gebracht. This trawl net cannot be used anymore during this trip. As we intend to fish once more before the end of the last transect, the crew makes the spare net ready for operation.

Het net heeft de bodem geraakt en komt beschadigd aan boord. Een stuk koraal is nog een extra aanwijzing dat het net de bodem heeft geraakt. - The net has touched the bottom causing damage. A piece of coral is another indication that the net was at the bottom


Om te voorkomen dat het koraal verbrijzeld wordt, trekt Thomas het koraal uit het net voordat het over de rol wordt getrokken. - In order to avoid becoming crushed as the net is being hoisted over the rolling rear frame, Thomas picks it out in time.
Het is zeker niet de bedoeling om tijdens deze vis survey koraal op te vissen. Bedenk dat het koudwaterkoraal er duizenden jaren over doet om een tak van enige omvang te vormen. Gelukkig gebeurt dit bijna nooit bij het vissen met een pelagisch net. Voor reisleider Bram, is dit de eerste keer in 25 jaar visserijonderzoek dat hij diepzeekoraal ziet. We certainly do not mean to catch deep-water coral during this fish survey. It takes thousands of years to grow a branch like this. Fortunately a bycatch like this is very rare when fishing with a pelagic trawl. For cruiseleader Bram this is the first time in 25 years of sea going fisheries research that he sees deep-water coral.

Tussen een verdikt deel van de koraaltak, zit een springkrab (Galatheidae) - In a thicker part of the coral branch, a little squat lobster (Galatheidae) tries to hide itself
Op een ander stuk koraal (of poliepenkolonie) zitten grote zeepokken en een spons, met daarin wormen en schelpen - Attached on second piece of coral (or poly colony) are sea barnacles and a spong, which holds worms and little shellsKleine schelpjes en kokerwormen in en op de spons - Little shells and tube worms in and on the sponge
Zeepokken - Barnacles

Een zeeduizendpoot (Neirididae), in een holte van de spons - A ragworm (Neirididae) in a hole of the sponge
De vangst bestaat uit 500kg blauwe wijting. Ook dit keer zitten er andere vissoorten in de vangst, om te beginnen black scabbardfish - tussen de aangetroffen exemplaren zit ook een andere soort, die er heel erg op lijkt (zie foto's) - en drie verschillende diepzeehaaitjes met groene ogen. The catch consists of 500kg of blue whiting. Like earlier catches, these catch have other species as well, black scabbardfish to start with - amidst these, we find a specimen which looks very similar but belongs to another species (see pictures) - and three differnt deepsea-sharks with green eyes.
Black scabbard fish (Aphanopus carbo)

Nesiarchus nasutus (upper) and black scabbard fish (Aphanopus carbo; lower

Verschil in kleur tussen Nesiarchus nasutus (boven) en black scabbard fish (Aphanopus carbo; onder) - Difference in coloration between Nesiarchus nasutus (upper) and black scabbard fish (Aphanopus carbo; lower)

Deania calceus

Centroscymnus crepidater

Etmopterus spinax

Halargyreus johnsonii

Grote zilversmelt (Argentina silus) - Greater argentine (Argentina silus)
De internationale survey is bijna voltooid. naar verwachting zullen we de volgende ochtend (zondag 2 april) het einde van het transect bereiken. Dat komt mooi uit, want er is sorm op komst: nu kunnen we mooi de beschutting opzoeken van een Schotse Loch. The internationale survey is almost finished. We expect to arrive at the end of this last transect tomorrow morning (Sunday 2 April). This convenient, because there is a gale warning: now we can take shelter in a Scottish Loch.

Voortgang van de internationale blauwe wijting survey, 1 april in de avond - Progress of the interantional blauw whiting survey on 1 April in the evening

zaterdag 1 april 2017

Zalmharing en meer - Pearlside and more

Op de Tridens gebeurt meer dan alleen onderzoek. Zo worden er elke dag gevarieerde maaltijden geserveerd door de mannen in de kombuis, Chris Bosman en Piet Kraaijenoord. On Tridens, more is happening than research alone. For example, every day high quality meals are being prepared by the men in the galley, Chris Bosman and Piet Kraaijenoord.


Piet Kraaijenoord, alias "De Kraaij"(l) en Chris Bosman(r) in actie in de kombuis - Piet Kraaijenoord, alias "De Kraaij"(l) and Chris Bosman(r) in action in the galley.
Het dessert voor vandaag, 30 maart, is Tiramisu - 30 March: today's dessert is Tiramisu

In de nacht van 29 op 30 maart varen we noordwaarts over het continentale plat naar het volgende transect (58.16N) om uit te zetten voor trek 12 aan de rand van het plat. In the night from 29 to 30 March we sail to the north in the direction of the next transect (58.16N) to shot the net at for haul 12 at the shelf edge.
Tijdens het halen van het net in trek 12, drijft de kuil. Dit komt doordat de zwemblazen van de blauwe wijting uitzetten. De vis is afkomstig van 500m diepte en de druk neemt af wanneer de ze dichter bij het oppervlak komen - During hauling of the net in haul 12, the codend is drifting. This is caused by the increase of the volume of the gas in the swimbladder. The fish is from 500m depth and the pressure decrease when getting closer to the surface 

Trek 12, 30 Maart 2017, 58.16N-9.38W, 2900kg blauwe wijting - Haul 12, 30 March 2017, 58.16N-9.38W, 2900 kg blue whiting

Een van de Noorse trawlers die hier aan het vissen is, langs de rand van het continentale plat - One of the Norwegian trawlers that is fishing here at the edge of the continental shelf

Voortgang van de internationale blauwe wijting survey aan het einde van 30 maart 2017 - Progress of the international survey for blue whiting at the end of 30 March 2017
Op de transecten in het westen die nu volgen, zien we weer geen echo's van blauwe wijting. Op vrijdagochtend 31 maart gaan we toch vissen op 58.56N-15.19W. Dit keer niet op 450m, waar normaal gesproken de blauwe wijting zit, maar op de zogenaamde "scattering layer" op 150-200m. De laag is in het diepe water in het hele gebied aanwezig. Er zit meer plankton in en - mogelijk - ook vis of inktvis die hierdoor wordt aangetrokken. On the transect in the west that follow now, we do not see blue whiting recordings on the echogram. On Friday morning 31 march we decide to fish anyway at 58.56N-15.19W. This time not at 450m where we normally find the blue whiting, but in the so called "scattering layer" at 150-200m. This layer is present in the deep water of the whole survey area. There is more plankton and - may be - also fish or squid which may be attracted by it.


Trek 13, 31 maart 2017, 58.56N-15.19W. Gevist op 150-175m: geen vangst, wel lichtend sprotje in de mazen van het net en op het achterdek - Haul 13, 31 March 2017, 58.56N-15.19W. Fished at 150-175m: no catch, but pearlside sticked in the meshes and scattered specimens on the rear deck
Als het net wordt gehaald, zit er niets in de kuil. Maar waar komen die echo's dan vandaan? Het antwoord ligt verspreid op het achterdek: heel kleine visjes. Het zijn lichtende sprotjes. Ze zijn zo klein dat ze meteen door de grote mazen in het voornet weer uit het net schieten. En zelfs de enkeling die tot achterin geraakt, glip door de mazen van de kuil: ook deze mazen zijn te groot (4 cm, gestrekte maaswijdte). Sommige visjes blijven toch hangen in de mazen en vallen op dek.
After the net has been hauled, the codend appears to be empty. But what has been causing these echoes? The answer is scattered here and there on the rear deck: tiny little fishes. The species is pearlside. They are so small that they disappear through the large meshes in the front net immediately after entering the net. And even the few individuals that reach the rear are slipping through the meshes of the codend because even these are too large (4 cm stretched mesh size). Some of the fishes may got stuck in the meshes and drop on deck during hauling.


Het net op het achterdek, na trek 13 - The net on the rear deck after haul 13


Kleine visjes - lichtend sprotje - die vanuit de mazen op het deck zijn gevallen - Little fishes - pearlside - fallen out of the meshes on deck


Lichtend sprotje of zalmharing - Pearlside (Maurolicus muelleri)
Tijdens de survey voeren we ongeveer elke 60 mijl een hydrografische meting uit. Hiertoe laten we een CTD met constante snelheid zakken tot 1000m (of minder als het niet diep genoeg is). Een CTD is een meetinstrument dat snel achterelkaar metingen doet van de diepte, de temperatuur en het zoutgehalte. During the survey we carry out a hydrographical measurement with a CTD, which we lower with constant speed down to 1000m (or less if it is not that deep). A CTD records rapidly consecutive measurements of depth, temperature and salinity.


Arie Jan en Rob hanteren the CTD - Arie jan en Rob handle the CTD


De CTD wordt te water gelaten - The CTD is lowered in the water


Dirk Burggraaf bedient de CTD lier binnen in het hydrografisch lab - Dirk Burggraaf in the hydrographical lab operates the CTD winch
Thomas, Dirk, Rob en Arie Jan in het hydrographisch lab tijdens het laten zakken van de CTD - Thomas, Dirk, Rob and Arie Jan in the hydrographic lab during lowering of the CTD

Op het scherm van de CTD computer wordt - realtime - een grafiek gemaakt van de verzamelde gegevens. De lijnen zijn dubbel, omdat de meting doorgaat als de CTD weer naar boven wordt gehaald. Alleen de gegevens van het zakken van de CTD worden bewaard - On the screen of the CTD computer a graph is produced. The lines are double, because the measurements continue as the CTD is hoisted up again. Only the data from the downcast are kept.

donderdag 30 maart 2017

Vissen bij St. Kilda - Fishing near St. Kilda

Tegen de avond arriveren we weer bij de rand van het continentale plat. De blauwe wijting op zo'n 450m diepte neemt weer toe. We zetten uit om 19:00 UTC, ongeveer 50 mijl van St. Kilda. We zijn niet de enigen, want een acht trawlers - voornamelijk - Noren zijn hier ook aan het vissen. Het verschil is dat de deze bedrijfsschepen dicht tegen de rand van het plat aan zitten, terwijl het op onze positie (57.36N-10.10W) ongeveer 900m diep is. In the evening we arrive again at the edge of the continental shelf. The amount blue whiting in the layer at about 450m increases again. We shoot the net at 19:00 UTC, 50 miles from St. Kilda. We are not the only one, because 8 trawlers - mostly Norwegian - are fishing here as well. The difference is that these commercial vessel fish close against the shelf edge while the depth at our position (57.36N-10.10W) about 900m is.

Terwijl de Tridens uitzet voor trek 11, 50 mijl van St. Kilda, vissen 8 Noorse trawlers langs de rand van het continentale plat. - While Tridens is shooting the net for haul 11, 50 nm from St. Kilda, 8 Norwegian trawlers are fishing along the shelf edge
De trawlsonar - die tijdens de vorige trek haperde - doet het gelukkig weer perfect! De vangst bestaat uit - niet geheel onverwacht - blauwe wijting. Fortunately the trawlsonar - which had a little hick up during our last haul - is performing excellent again! The catch consists of , surprise, surprise .... blue whiting.

Trek 11, 29 maart 2017, 57.36N-10.10W, 200 kg blauwe wijting - Haul 11, 29 March 2017, 57.36N-10.10W, 200 kg blue whiting
Stuurman Kristiaan Cijsouw(l) en kapitein Kinne Reichgeld(r) op de brug tijdens trek 11 - Third mate Kristiaan Cijsauw(l) and captain Kinne Reichgeld(r) on the bridge during haul 11
Blauwe wijting - Blue whiting

woensdag 29 maart 2017

Nieuw persoonlijk record diep vissen Tridens - Nieuw personal record deep fishing for Tridens

Op 27 en 28 maart doen we twee transecten over Rockall Bank. Zoals we al hadden verwacht, treffen we hier nauwelijks blauwe wijting aan. Dat het gebied rond Rockall toch wordt onderzocht tijdens de internationale blauwe wijting survey, komt doordat er in sommige jaren wel veel blauwe wijting zit. Bij gebrek aan blauwe wijting doen we een diepe trek over de bodem.
On 27 and 28 March we sail two transects across Rockall Bank. Like expected, there is hardly any blue whiting around here. The reason the area around Rockall is covered during the international survey, is that we know from experience that there might be a significant amont of blue whiting in some years. In the absence of blue whiting we carry out a deep haul at the bottom.

Positie van de diepe trek met geplande - en reeds gevaren transecten - Position of the deep haul with planned - and covered transects.
Deze trek zetten we een persoonlijk rekord diep vissen neer voor de Tridens! Voor het eerst gaat het net dieper dan 1000m. De onderste pees van het net gaat vlak over de bodem op ongeveer 1100m. Aangezien er in de waterkolom geen aantekeningen (echo's) van vis zijn te zien en we toch wat vangst willen, drukken we de onderkant van het net zo dicht op de bodem als we maar durven. De nieuwe kabels die aan het begin van de reis op de winches zijn gespoeld, worden nu uitgevierd tot 1700m.
This haul we establish a personal record deep fishing for Tridens! For the first time ever on board Tridens the net is lowered deeper than 1000m. The bottom rope is towed just above the bottom at approximately 1100m. As there are no recordings of fish to be seen and we really like to catch something, we pull the pelagic(!) trawl as close to the bottom as we dare. The new cables, which we winded on the winches at the beginning of this journey, are veered out to 1700m.

Echogram tijdens trek 9, 28 maart 2017, 57.26N-15.36W. We hebben vlak boven de bodem gevist - Echogram during haul 9, 28 March 2017, 57.26N-15.36W. We fished just above the bottom.

Schipper Kinne Reichgeld en reisleider Bram Couperus zijn tevreden over het nieuwe diepte record voor Tridens - Captain Kinne Reichgeld and cruiseleader Bram Couperus are pleased with the new personal depth record for Tridens
Op het scherm van de trawl sonar is te zien hoe het net de bodem nadert. Zichtbaar in de weerspiegeling: Bram Couperus(l) en Dirk Burggraaf(r) - On the screen of the trawl sonar you can see how the net approaches the bottom. Visible in the reflection: Bram Couperus(l) and Dirk Burggraaf(r)
Het uitzetten en halen van de pelagische trawl duurt eindeloos: ongeveer twee keer een uur. Bij elkaar is de bemanning drie en een half uur bezig met deze trek. Shooting and hauling of the pelagic trawl takes forever: about two times one hour. All together, the crew spends 3 and a half hour carrying out this haul.

Het halen van het net. Hier wordt het voorste gedeelte binnengehaald. De gestrekte maaswijdte van de voorste mazen van het pelagische trawl-net is ongeveer 8m. Naar de kuil toe, worden de mazen geleidelijk kleiner. In de kuil is de maaswijdte 4 cm - Hauling the net. Here the front part is coming on board. The mesh size of the front meshes is about 8m. Towards the codend, the meshes become gradually smaller. In the codend, the stretched meshsize is 4 cm
De vangst is een kadootje: anderhalve mand vreemde- en mooie uitziende vissen en inktvissen. The catch is a treat: one and a half basket of weird and beautiful looking fish- and squid species.


De vangst van trek 9 wordt gesorteerd - The catch of haul 9 is being sorted


Het grootste gedeelte van de vangst bestaat uit de lantaarnvis Lampanyctis crocodilus - The bulk of the catch consists of the lantern fish Lampanyctis crocodilus 

Soeren met een van de vier inktvissoorten uit deze trek Teuthowenia megalops. Ja, die zwarte ballen zijn inderdaad de ogen! - One of the four squid species in this haul Teuthowenia megalops. Soeren with one of four squid species in this haul Teuthowenia megalopsYes, those big black balls are its eyes!

Paralepis atlantica

Borostomias antarcticus

Chiasmodon niger met een grote prooi in zijn maag - Chiasmodon niger with a large prey item in ts stomach

Anoplogaster cornuta - Common Fangtooth

Himantolophus groenlandicus: vrouwtje, let op de stekels op het lichaam en de ingewikkelde lantaarn op haar kop - Himantolophus groenlandicus: female, note the spines on the body and the complicated lantern on her head

Nog een foto... omdat ze zo knap is! - Another picture... because she is so pretty!

Een lantaarnvis Lampadena specugliera - A lantern fish Lampadena specugliera

Een lantaarnvis Lampanyctus ater - A lantern fish Lampanyctus ater

Grootbekaal Eurypharynx pelecanoides - Pelican eel Eurypharynx pelecanoides

Serrivomer beani
Diepzee kwallen Atolla tenella - Deep sea jellyfish Atolla tenella
Teutowenia megalops (Photo: Rene van Dam)

Common fangtooth (Photo: Rene van Dam)

Common fangtooth  (Photo: Rene van Dam)

Himantolophus groenlandicus (Photo: Rene van Dam)

Op woensdagochtend 29 maart, bevinden we ons op het 57.36N transect, varend richting St. Kilda. Vannacht zijn we vlak langs Rockall gevaren.
On wednesday morning 29 March, we are on the 57.36N transect heading in the direction of St. Kilda. Last night we have been sailing past Rockall.

Voortgang woensdagochtend 29 maart om 9:00 UTC - Progress woensdagochtend 29 March at 9:00 UTC
De volgende dag - woensdag 29 maart - staat er een stevige oosten wind. Dat weerhoudt ons er niet van om uit te zetten om 12:00 UTC, 57.36N-11.09W op scholen blauwe wijting op ongeveer 500m diepte, langs de rand van Aton Dohrn Seamount. De vangst bestaat uit 75 kg kleine blauwe wijting. The next day - wednesday 29 March - the eastern wind has increased. This does not withhold us from shooting the net for blue whiting schools at 500m depth at 12:00 UTC, 57.36N-11.09W along the edge of Anton Dohrn Seamount. The catch consists of 75 kg small sized blue whiting.

Trek 10, 29 maart 2017, 57.36N-11.09W, 75 kg blauwe wijting - Haul 10, 29 March 2017, 57.36N-11.09W 75 kg blue whiting
Gelukkig waait het tijdens het uitzetten van trek 10 niet meer zo hard als in de ochtend - Fortunately the wind is not as strong anymore as in the morning